Ondernemen tijdens de coronacrisis

Financiële maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid besloten om enkele uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is duidelijk: het zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven om zo onze banen en inkomens te beschermen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle financiële maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Let op: algemene coronasteun stopt per 1 oktober

De algemene coronasteun voor bedrijven en ondernemers stopt per 1 oktober 2021. Het besluit geldt onder andere voor de NOW (tegemoetkoming loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen. Ook de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen vervalt. Enkel een aantal zwaar getroffen sectoren kunnen na 1 oktober nog op steun rekenen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. De TVL-subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies. De vaste lasten worden vastgesteld aan de hand van de omzet in de referentieperiode en van het branchegemiddelde.  

Omdat startende ondernemers meestal niet voldoen aan de voorwaarden voor de ‘gewone’ TVL krijgen zij hulp via de Startersregeling, een aparte TVL-subsidieregeling voor startende ondernemers.

Bekijk hier de meest recente berichtgeving over deze regeling →

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Door de coronacrisis komen huishoudens soms in financiële moeilijkheden, terwijl bestaande sociale zekerheidsregelingen in bepaalde gevallen toch geen uitkomst bieden. De TONK is bedoeld voor deze huishoudens die door een inkomensterugval vanwege corona de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Gemeenten hebben hierbij beleidsvrijheid met betrekking tot de vraag in welke mate met het inkomen of vermogen rekening wordt gehouden.

Bekijk hier de meest recente berichtgeving over deze regeling →

Kredietfaciliteiten

Het kabinet wil de negatieve gevolgen van het coronavirus voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk beperken. Daarom is een aantal kredietfaciliteiten verruimd.

  • Borgstellingskrediet MKB (BMKB)
  • GO-regeling
  • Qredits
  • Borgstelling MKB-landbouwkredieten
  • De Corona-Overbruggingslening (COL)
  • TOA doorstartkrediet

Bekijk hier de meest recente berichtgeving over dit onderwerp →

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.