Ondernemen tijdens de coronacrisis

Financiële maatregelen coronavirus

Vanwege het coronavirus heeft de overheid besloten om enkele uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is duidelijk: het zo goed mogelijk opvangen van de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven om zo onze banen en inkomens te beschermen. Veel maatregelen treden direct of op korte termijn in werking, en zijn bovendien laagdrempelig in toepassing. In veel gevallen moeten de exacte voorwaarden echter nog wel worden uitgewerkt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van alle financiële maatregelen en de eventuele updates hierin. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en TVL

Voor de eerste nood bij ondernemers is er een tegemoetkoming in de vorm van een eenmalige gift van € 4.000. Deze is bedoeld voor ondernemers die als gevolg van de overheidsmaatregelen hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen (bijvoorbeeld horeca). Het moet wel gaan om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Het Noodloket is op 27 maart geopend. Lees hier meer over deze regeling.

Update Noodpakket 3: TVL hoger bedragstrengere eisen
Ook de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) wordt verlengd tot 1 juli 2021. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige TVL is dat bij de TVL uit het derde steunpakket het maximum van de vergoeding stijgt naar €90.000 voor een periode van drie maanden en dat het omzetverlies vanaf januari volgend jaar hoger moet zijn om nog voor de TVL in aanmerking te kunnen komen. Lees verder..

Update Noodpakket 2: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) vervangt TOGS
Op 20 mei heeft het kabinet het tweede noodsteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Een nieuwe regeling in dit pakket is de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL). De regeling biedt ondernemers een tegemoetkoming voor de vaste lasten en is de opvolger van de, in het huidige noodpakket geïntroduceerde, TOGS regeling. Lees hier meert over de TVL.

Borgstellingskrediet MKB (BMKB) 

Sinds 16 maart jl. is de toepassing van de BMKB-regeling uitgebreid. De overheid kan borg staan voor 75% van 90% van financieringen van in de kern gezonde mkb-bedrijven, die in de liquiditeitsproblemen (komen te) verkeren als gevolg van de coronacrisis. Deze borgstelling van de overheid kan worden aangevraagd via de kredietverstrekker. 

GO-regeling 

De GO-regeling stelt ondernemers in staat eerder bankleningen en bankgaranties te verkrijgen. Door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties kunnen mkb-ondernemingen leningen verkrijgen van minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen. Dit maximum wordt opgetrokken naar € 150 miljoen en het overheidsbudget hiervoor wordt permanent verhoogd. Wel moet hiervoor nog toestemming van de Europese Commissie worden verkregen. 

Qredits 

Qredits financiert ondernemers in het kleinbedrijf door middel van microkredieten. Gedurende 9 maanden zal de overheid Qredits ondersteunen. Hierdoor kunnen ondernemers maximaal 6 maanden uitstel van aflossingsverplichtingen krijgen. Tevens zal in deze periode een rentekorting worden verleend. Dit geldt alleen voor ondernemers die in de problemen zijn geraakt als gevolg van de coronacrisis. Deze maatregel moet nog worden afgestemd met de Europese Commissie. 

Borgstelling MKB-landbouwkredieten 

De borgstelling van de overheid voor werkkapitaal in de land- en tuinbouwsector wordt tijdelijk verruimd. De regeling is in werking getreden vanaf 18 maart 2020.

De Corona-Overbruggingslening (COL)

Speciaal voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die geraakt zijn door COVID-19 is de Corona-OverbruggingsLening (COL) in het leven geroepen. Het budget daarvoor is verhoogd van € 250 naar € 300 miljoen. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de grote financieringsbehoefte bij deze bedrijven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Mocht u nadere informatie over bovenstaande maatregelen willen ontvangen of ondersteuning bij de toepassing ervan, neem dan gerust contact met ons op!

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.