Een financieel overzicht geeft inzicht in uw financiële situatie, nu en in de toekomst. Op basis van uw persoonlijke inkomens- en vermogenspositie wordt uw financiële situatie inzichtelijk gemaakt.

Waarom een financieel overzicht?

Het financieel overzicht kan als vertrekpunt worden gebruikt voor het in kaart brengen van diverse risico’s zoals:

Inkomen voor later
Wanneer kan ik met pensioen gaan en hoe hoog is mijn inkomen dan?

Arbeidsongeschiktheid
Wat zijn de gevolgen indien u arbeidsongeschikt wordt. Blijft het inkomen dan gelijk, of krijgt u dan te maken met een onverwachte inkomensdaling?

Overlijden
Welke inkomsten heeft u als uw partner overlijdt? Of welke inkomsten krijgt uw partner als u overlijdt? Mogelijk kan in deze situatie ook beoordeeld worden of u de (klein)kinderen nu al wilt laten meedelen in het vermogen of dat dit pas na uw overlijden plaatsvindt (estate planning).

Werkloos
Wat zijn de gevolgen indien u werkloos wordt? Heeft u recht op sociale verzekeringen of heeft u voldoende inkomen om deze inkomensdaling op te vangen?

Verkoop onderneming
Bent u voornemens om uw onderneming te verkopen dan wilt u ook graag inzicht in de mogelijke opbrengst van uw onderneming. We kunnen dan beoordelen of dit voldoende is om in uw inkomensbehoefte te kunnen voorzien.

Ook aanvullende wensen en ambities kunnen we beoordelen op haalbaarheid en verwerken in het overzicht. Hierbij kunt u onder andere denken aan eerder of later stoppen met werken en verhuizen. Een financieel overzicht is niet statisch en heeft onderhoud nodig. Een andere levensfase kan namelijk leiden tot andere doelstellingen. Ook kan uw financieel overzicht wijzigen zodat aanpassingen nodig zijn.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op om een afspraak te maken met één van onze adviseurs.