Nieuws

Coronasteun komt voor meer startende ondernemers beschikbaar

Ondernemers die tijdens de coronacrisis een bedrijf zijn begonnen, hebben er onder andere voor gezorgd dat Nederland niet stilstond. Het kabinet stelt daarom ook voor startende ondernemers die eerder nog niet voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling (TVL) in aanmerking kwamen, coronasteun beschikbaar. Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen in hun bedrijfsactiviteiten zijn beperkt.

Ondernemers werden door de coronacrisis overvallen. Startende ondernemers waren zich meer bewust van de het onvoorspelbare karakter en de economische risico’s die daarmee samen hingen. Door hun belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie heeft het kabinet besloten om ook voor deze groep coronasteun beschikbaar te stellen.

Regeling voor starters

De TVL-startersregeling is beschikbaar voor ondernemers die tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021 zijn gestart. Voor wat betreft de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimumsubsidiebedrag is de startersregeling gelijk aan de reguliere TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Dit geldt ook voor de manier van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximumsubsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.

Als een onderneming deel uitmaakt van een groep, dan kan alleen een beroep op de TVL-startersregeling worden gedaan, als alle ondernemingen binnen de groep gestart zijn na 30 juni 2020. In de voorgenomen TVL-startersregeling zal voor de subsidieperiode Q4 2021 en Q1 2022 één referentiekwartaal worden gehanteerd: Q3 2021. Dit is een kwartaal met weinig beperkende coronamaatregelen. Voor ondernemers die zijn gestart in Q3 2021 is een alternatieve referentieperiode noodzakelijk. Zij kunnen alleen TVL-subsidie ontvangen voor Q1 2022 en hanteren daarbij als referentieperiode de eerste drie maanden volgend op de maand van inschrijving.

Heeft u vragen over de coronasteun voor startende ondernemers? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag me u mee.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42