Een bedrijfsovername

Ik wil het familiebedrijf overnemen

Een familiebedrijf is een kostbaar bezit. Het is soms al generaties lang in de familie. Niet alleen de feitelijke eigenaar voelt zich betrokken, maar vrijwel alle familieleden om hem of haar heen. Een familiebedrijf overnemen is daarom niet eenvoudig. Het vraagt veel van u als ondernemer in spe. Uit ervaring weten wij dat een dergelijke overname veel tijd en zorgvuldigheid vergt. En een kritische blik. Want onze eerste vraag aan u is: u wilt het familiebedrijf overnemen, maar kunt u het ook?

Het familiebedrijf overnemen

Een familiebedrijf is niet te vergelijken met andere bedrijven. Daarom hebben wij familiebedrijfspecialisten in huis. Zij hebben al veel familiebedrijven door het traject van bedrijfsovername geloodst. In een dergelijk proces is het belangrijk dat iemand de regie houdt. Er zijn namelijk zoveel onderwerpen, die besproken moeten worden en daarvoor is bovendien vaak specialistische kennis nodig. Om die reden kan een dergelijk traject niet door één adviseur worden begeleid. Een goed samenwerkend team, dat op het juiste moment de juiste kennis inbrengt, bepaalt het succes van een goed opvolgingstraject.

Veel onderwerpen, één regisseur

Het gaat niet alleen over de bedrijfswaardering of de juiste fiscale structuur. In dergelijke trajecten besteden we ook veel aandacht aan goede communicatie en het uitspreken van heldere verwachtingen binnen de familie. Dit betekent bijvoorbeeld het maken van afspraken over de ontwikkeling van uw leidinggevende rol in het bedrijf en de wijze van besluitvorming, als er meerdere familieleden in het familiebedrijf werkzaam zijn. Ook voor de ouders staan belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals inzicht in het pensioen, de mogelijkheden van financiering van de opvolging en het opstellen van een testament. Kortom, met zoveel onderwerpen is het duidelijk dat een regisseursrol in het opvolgingstraject belangrijk is.

En u? Bent u goed voorbereid?

Het familiebedrijf overnemen staat of valt met een goede voorbereiding. Daarbij richten we ons ook op u. Bent u voorbereid om een dergelijke stap te zetten? Heeft u de kennis en kunde in huis of is het verstandig om nog meer ervaring op te doen, binnen het familiebedrijf of mogelijk elders? Graag gaan wij open en eerlijk met u in gesprek om te zien wat uw verwachtingen en plannen zijn. Waar mogelijk, bieden we u aanvullende trainingen. Zo kunnen wij competentietesten uitvoeren. Ook zijn wij initiatiefnemer van het bedrijfsopvolgersplatform; dit zijn regionale netwerken, waarin bedrijfsopvolgers elkaar ontmoeten en informeel kennis en ervaringen uitwisselen.

We bewaken de juiste balans

Met ons in eigen huis ontwikkelde opvolgingsplan loodsen we u en uw familie stap voor stap door alle vraagstukken die zich in het overnameproces kunnen voordoen. We werken aan onderling vertrouwen zodat alle neuzen dezelfde kant opstaan. We zorgen voor de juiste balans, zowel in het bedrijf als in de familie. Met een team van specialisten maken we ons hard om van uw bedrijfsovername een succes te maken.

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over het overnemen van het familiebedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank voor meer kennis en inspiratie over dit thema.