Nieuws

Extra coronasteun voor ondernemers bij aangescherpte maatregelen

Door de aangescherpte coronamaatregelen breidt het kabinet het steunpakket voor ondernemers fors uit. De loonsubsidie NOW keert terug en de Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt verhoogd. De uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

NOW

Ondernemers die door de coronamaatregelen tenminste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen gebruikmaken van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 5 voor de maanden november en december. Zo kunnen ze hun personeel doorbetalen en medewerkers behouden. Net als de eerdere regelingen vergoedt de NOW 5 ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De voorwaarden van de NOW 5 zijn grotendeels hetzelfde als NOW 4. Het vergoedingstarief is opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. Voor de NOW 5 is circa 1,5 miljard euro gereserveerd.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogd van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. Daarnaast is de Europese staatssteungrens voor bedrijven in de visserij, land- en tuinbouw verhoogd. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Extra coronasteun voor ondernemers bij aangescherpte maatregelen

Belastinguitstel

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt tot eind dit jaar verlengd. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaal gesproken in januari 2022 worden betaald vallen ook onder het uitstel.

De invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector

Om de culturele sector te ondersteunen, maakt het kabinet 68 miljoen euro vrij. De steun bestaat uit: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport

De amateursport kan weer rekenen op de eerdere compensatieregelingen om de vaste lasten en de huurkosten te compenseren. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om ijsbanen en zwembaden te ondersteunen.

Omdat bij topsport geen publiek aanwezig mag zijn, kan deze sector onder meer gebruikmaken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is groot. Dit biedt werkzoekenden en zelfstandigen kans op een nieuwe baan, een andere baan, of nieuwe opdrachten. Het kabinet trekt 40 miljoen uit om samen met werkgevers, uitzendbranche, gemeenten en UWV een extra impuls te geven aan de matching van werkzoekenden en werkgevers.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van steun of kunnen wij u adviseren bij het opvangen van de gevolgen die de nieuwe maatregelen opleveren? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.