Nieuws

Coronasteun voor ondernemers tot maart 2022 verlengd

De persconferentie van afgelopen dinsdag was duidelijk, we zijn er nog niet. De coronamaatregelen blijven van kracht tot 14 januari. Voor veel ondernemers opnieuw een flinke klap, zeker met de feestdagen in aantocht. Om hen te ondersteunen heeft het kabinet het economisch steunpakket verlengd tot en met maart 2022.

Steun zelfstandig  ondernemers

Per oktober is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer wegens de daling van de bestemmingsaantallen komen te vervallen en werd de reguliere bijstand voor ondernemers weer van kracht (Bbz). Onzer de Bbz vallen een aantal voorwaarden die nu zijn versoepeld. Zo kunnen ondernemers een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot maximaal 2 maanden. Daarnaast vervalt de vermogenstoets. Deze versoepeling is verlengd tot maart 2022.

Financiële steun bij uitbetaling salarissen

In de maanden januari, februari en maart kunnen werkgevers de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Dit zodat werkgevers hun personeel kunnen blijven betalen. Dit geldt ook voor de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. De NOW 6 is vergelijkbaar met de NOW 5 subsidie die momenteel aan te vragen is. Ook nu moet een werkgever aantoonbaar minimaal 20% omzetverlies hebben. Het vergoedingspercentage blijft op 85% zitten. Het kabinet zal de volledige voorwaarden in januari bekend maken.

TVL-regeling

In het eerste kwartaal van 2022 blijven de voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten gelijk aan die van de huidige TVL. Als er sprake is van een omzetverlies van meer dan 30% kunnen ondernemers aanspraak maken op deze regeling. Het subsidiepercentage blijft 100%. Midden- en klein bedrijven kunnen maximaal 550.000 euro ontvangen. Voor grotere ondernemingen is dit maximaal 600.000 euro. Voor bedrijven in de visserij en voor bedrijven in land- en tuinbouw gelden er andere maximumbedragen. In totaal heeft het kabinet hiervoor een bedrag van 1,9 miljard gereserveerd.

Belastinguitstel

Het uitstel van belastingen is al eerder verlengd tot eind januari. In januari zal het kabinet een beslissing maken om het uitstel van betaling verder te verlengen. Gemaakte afspraken met België en Duitsland over belastingheffing van grenswerkers zijn verlengd tot eind maart 2022. De betaalpauze voor hypotheken en onbelaste reiskostenvergoeding zal wel aflopen eind dit jaar.

Update 31 januari: Het kabinet geeft ondernemers en bedrijven tot en met 31 maart 2022 uitstel van belastingbetaling. Dit sluit aan bij de overige steunmaatregelen.

Evenementen en sport

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) wordt door het kabinet verlengd tot en met het derde kwartaal van komend jaar. Wanneer een evenement in deze periode door de Rijksoverheid wordt verboden, zal de regeling in werking treden. Het subsidiepercentage ligt in het eerste kwartaal van 2022 op 90%. In het tweede en derde kwartaal is dit 80%. De voorwaarden worden begin volgend jaar bekend gemaakt door het kabinet.

Evenementen die vallen onder de categorie professionele sport worden door het kabinet per tak beoordeeld of dat de generieke steunmaatregelen voldoende zijn of dat er aanvullende steun nodig is tijdens de looptijd van de coronamaatregelen.

Het kabinet zet voor de amateursport de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS). Dit om de amateursporten de compenseren voor de vaste lasten en huurkosten tot en met januari. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. 25 miljoen is er extra beschikbaar gesteld tot eind dit jaar en maximaal 55 miljoen voor januari.

Culturele en creatieve sector

De culturele sector heeft wederom te maken met zwaar weer door de beperkende maatregelen. Om deze sector ook in de maand januari te ondersteunen heeft het kabinet 59,9 miljoen vrijgemaakt.

De leenfaciliteit bij Cultuur + Ondernemen is verlengd tot en met het tweede kartaal van 2022. Hiervoor is 25 miljoen vrijgemaakt.

Financieringsregelingen

De coronafinancieringsregelingen KKC, GO-C, BMKB-C, BL-C en de Qredits-overbruggingsfaciliteiten wil het kabinet beschikbaar houden in de eerste twee kwartalen van 2022.

Langetermijnvisie steunpakketten

Het steunpakket houdt bedrijven en banen in stand, maar aan deze steun zitten echter ook nadelen. Zo is het is verstorend voor de economie en komt niet altijd op de juiste plekken terecht. Daarnaast doen de steunpakketten een groot beroep op belastingmiddelen. Om die reden wil het kabinet, nu de pandemie langer aanhoudt, kijken naar een nieuwe balans tussen ondernemingsrisico en overheidssteun. De visie over de verdere vormgeving van het steunpakket zal het kabinet in het eerste kwartaal van 2022 gereed hebben.

Vragen?

Heeft u vragen over de verlenging van het steunpakket of wilt u advies over wat u kunt doen om de voortdurende gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.