Bij het werven en daadwerkelijk in dienst nemen van medewerkers komt heel wat kijken. Het omvat natuurlijk veel meer dan iemand aannemen en betalen. Wie dat denkt, komt van een koude kermis thuis. Onze adviseurs en specialisten overzien het volledige traject en loodsen u stap voor stap naar goed en effectief werkgeverschap.

Wie personeel gaat aannemen, moet nadenken over regelingen voor bijvoorbeeld verzuim en ziekte, maar ook over het opzetten van arbeidsovereenkomsten en een arbeidsvoorwaardenreglement. Ook pensioenregelingen verdienen uw aandacht. En natuurlijk is een deugdelijke HR- en salarisadministratie belangrijk. Uw medewerkers willen immers goed en tijdig worden betaald en ook de belastingdienst, de pensioenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen willen op tijd de juiste informatie ontvangen.

Wij hebben veel kennis en ervaring op zak

Zoveel vakinhoudelijke kennis en ervaring hebben de meeste ondernemers niet zelf op zak. Terwijl het goed opzetten en inrichten van een HR administratie en salarisverwerking een investering is, waarvan u jaren profiteert. Onze adviseurs begeleiden u hierbij. Zij bieden bovendien arbeids- juridische dienstverlening en HR ondersteuning en advies. U hoeft het met andere woorden niet alleen te doen. Sterker nog, onze adviseurs professionaliseren, ontzorgen en adviseren op elk gebied, waarin uw organisatie met personeel is verbonden.

We ondersteunen u graag

Onze personeelsadviseurs, salarisadviseurs en pensioenadviseurs ondersteunen u op de volgende gebieden:

  • Beleid voor personeel
  • Op zoek naar personeel
  • Aannemen van personeel
  • Verlonen en administreren van personeel
  • Ontwikkelen van personeel
  • Uitstromen van personeel

Door de samenwerking met de specialisten komen we tot de beste adviezen. We voelen ons persoonlijk betrokken en maken ons samen sterk voor het succes van uw onderneming.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op om een afspraak te maken met één van onze adviseurs.