In een adviesgesprek komt een aantal overwegingen aan de orde. Deze hebben veelal te maken met fiscale keuzes en het al dan niet kunnen of durven nemen van risico. Het is daarbij belangrijk om verder te kijken dan uw bedrijf alleen. Immers, ook uw privéomstandigheden spelen een rol. Kiest u bijvoorbeeld voor een eenmanszaak, maatschap of een vennootschap onder firma (vof), dan bent u hoofdelijk en dus ook met uw privévermogen aansprakelijk. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is belangrijk om deze afweging vooraf te maken, in plaats van achteraf geconfronteerd te worden met omstandigheden die u niet wenst. Een alternatief is de oprichting van bv. Dit is een meer formele rechtsvorm, waaraan de wet tal van verplichtingen voorschrijft, die uw privévermogen beter beschermt. Ook liggen er oplossingen in het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering of het (alsnog) opstellen van huwelijkse voorwaarden.

Welke rechtsvorm is het meest geschikt

Sterk netwerk van specialisten

Naast de genoemde rechtsvormen is het ook mogelijk om te kiezen voor een commanditaire vennootschap (cv), een coöperatie of één van de andere rechtsvormen. Voor de vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap kunnen wij de benodigde overeenkomst voor u opstellen. Voor de oprichting van een bv is een notariële akte verplicht. Bij een eenmanszaak volstaat het aanvragen van een nummer bij de Kamer van Koophandel. Natuurlijk begeleiden wij u en kunt u een beroep doen op de specialisten binnen ons netwerk.

Samen goed van start gaan

Met zoveel kanten aan een zaak is het belangrijk om het gesprek in vertrouwen te voeren. Samen met u stellen we onder andere vast wat u gaat doen, wat de lange termijn verwachting is en of u alleen handelt of (mogelijk op termijn) samen met anderen. Soms kan het verstandig zijn om na verloop van tijd de rechtsvorm aan te passen aan veranderende omstandigheden binnen uw bedrijf of uw privésituatie. Door alles zo goed mogelijk in kaart te brengen, maken wij de juridische en fiscale consequenties voor u inzichtelijk. Wij kijken samen met u naar de toekomst. Zo kunnen we samen met u de juiste keuze maken om uw bedrijf goed van start te laten gaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem vandaag nog contact op om een afspraak te maken met één van onze adviseurs. 

Jan Rutjes RB

0113 - 23 94 81

06 - 54 30 49 45