Nieuws

Extra coronasteun door directe lockdown

De lockdown die afgelopen zaterdag werd aangekondigd en zondag inging, gaf ondernemers weinig kans om hun bedrijfsvoering op tijd aan te passen. Het kabinet verruimt daarom de coronasteun voor het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2022.

Voor zowel het laatste kwartaal van 2021 als het eerste kwartaal van 2022, kunnen ondernemers een beroep doen op coronasteun. Lees ons nieuwsbericht van 16 december voor de coronasteun die betrekking heeft op het eerste kwartaal van 2022.

Onderstaande steunmaatregelen hebben betrekking op zowel het laatste kwartaal van 2021 als het eerste kwartaal van 2022.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Wat betreft de NOW is de impact van de nieuwe maatregelen gering. Alleen ondernemers die over de maanden november en december 2021 te maken hebben met een omzetdaling van meer dan 80%, hebben voordeel van de uitbreiding. Voor het overgrote deel van de ondernemers verandert er niet veel.

Het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen ontvangen, gaat omhoog naar 90%. Voorheen was dit 80%. Bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies. Omdat de subsidieaanvragen voor het huidige kwartaal al zijn gestart, is de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80%. Bij de definitieve vaststelling wordt gerekend met 90%.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Bij de TVL kan de verruiming wél grotere impact hebben, omdat deze voor meer ondernemers van toepassing wordt. De omzetverliesdrempel van de TVL in het vierde kwartaal van 2021 wordt verlaagd van 30% naar 20%. De overheid komt hiermee bedrijven tegemoet die in deze laatste weken van het kwartaal door deze acute lockdown worden geraakt.

Er komt geen voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel. Volgens het kabinet is een dergelijke regeling slecht uitvoerbaar en is het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen.

Ondernemers met een omzetverlies tussen 20% en 30% in het eerste kwartaal van 2022 kunnen meteen TVL aanvragen. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) houdt de aanvragen aan totdat de Europese Commissie deze nieuwe wijziging van de TVL heeft goedgekeurd. De aanvraagperiode van de TVL loopt tot 28 januari 2022.

Terugbetaling Tozo-leningen

Door de verscherpte maatregelen is het voor veel zelfstandig ondernemers moeilijk om de lening voor bedrijfskapitaal Tozo vanaf 1 januari 2022 af te gaan lossen. De start van de verplichte aflossing is daarom uitgesteld naar 1 juli 2022. Dit uitstel geldt voor alle Tozo-leningen, ongeacht het moment van verstrekking. De looptijd voor alle Tozo-leningen wordt met één jaar verlengd naar 6 jaar. Dat is de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoeft geen rente te worden betaald.

Zoals al eerder aangekondigd komt er voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 geen nieuwe openstelling van de Tozo, ook niet met de verruiming van vandaag. Zelfstandige ondernemers zijn daardoor nog steeds aangewezen op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz), waarvoor wel versoepelde maatregelen gelden.

Verlenging sluiting buitenschoolse opvang (bso)

De bso is tot en met 9 januari alleen open voor noodopvang van kinderen van minimaal 1 ouder/verzorger met een cruciale beroepsgroep en kinderen in een kwetsbare positie. De kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en de gastouderopvang voor kinderen blijven open. Ouders krijgen een tegemoetkoming die bij benadering overeenkomt met de eigen bijdrage vanaf 21 december tot en met 9 januari 2022. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen die noodgedwongen gebruik moeten maken van de noodopvang.

Belastinguitstel

Het bijzonder uitstel van belastingen is eerder al verlengd tot eind januari. Gemaakte afspraken met België en Duitsland over belastingheffing van grenswerkers zijn verlengd tot eind maart 2022. De betaalpauze voor hypotheken en onbelaste reiskostenvergoeding loopt wel op 31 december 2021 af.

Vragen over de coronasteun?

Vraagt u zich af hoe u gebruik kunt maken van de coronasteun of wilt u advies over wat u kunt doen om de voortdurende gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.