Nieuws

Financiële steun voor ondernemers door nieuwe coronamaatregelen

Bedrijven die last hebben van de nieuwe coronamaatregelen die op 13 november zijn ingegaan, kunnen rekenen op financiële steun. De eerder aangekondigde regeling Vaste Laten Nachtsluiting horeca (VLN) komt hiermee te vervallen. Met het steunpakket wil de overheid getroffen ondernemers ondersteunen bij de betaling van hun vaste bedrijfskosten in het laatste kwartaal van 2021. Daarnaast komt er ook aanvullende steun voor evenementen die op het laatste moment door het verbod zijn afgelast. Ook zijn er regelingen voor de sport-, landbouw- en de culturele sector.

Met deze extra steun vanuit het kabinet is een bedrag van circa € 1,3 miljard gemoeid. De Nederlandse economie is veerkrachtig, maar de komende periode blijven de uitdagingen voor bepaalde bedrijven en werkenden aanwezig. Om die reden worden er voor het vierde kwartaal een aantal aanpassingen aan het steunpakket doorgevoerd.

TVL-regeling

Voor ondernemers die in het laatste kwartaal van dit jaar minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 is er TVL-subsidie als ze voldoen aan de overige voorwaarden. Deze subsidie wordt berekend aan de hand van omzetverlies, een percentage van de vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage (85%). De regeling is ook toegankelijk voor ondernemers die hier nog niet eerder gebruik van hebben gemaakt en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte openstelling wacht op goedkeuring van de Europese Commissie. Het kabinet zet € 1,2 miljard extra uit voor deze regeling.

Landbouwregeling 

De OVK, regeling Ongedekte Vaste Kosten, blijft beschikbaar voor landbouwbedrijven, zodat zij op evenveel steun kunnen rekenen als niet-landbouwbedrijven.

Regeling evenementen

Er is besloten dat van 13 november tot 4 december 2021 geen evenementen zonder vaste zitplaatsen mogen plaatsvinden. De evenementen die wel door mogen gaan, mogen maar tot 18.00 uur duren. Er geldt een maximale capaciteit van 1250 bezoekers per ruimte.

Evenementen die door de overheid worden verboden in verband met corona komen tot 31 december 2021 in aanmerking voor de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC).

De aangekondigde maatregelen zorgen voor grote onzekerheid in deze sector. Onder andere omdat hier vaak sprake is van lange voorbereidingen en investeringen die ver van tevoren worden gedaan. Het evenementenverbod is vrijwel direct ingegaan en om die reden wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 100%. Net zoals in de zomerperiode. Het kabinet reserveert hier 10 miljoen euro extra voor.

Zo lang er een verbod op de evenementen geldt wordt gedurende 2021 de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) uitgebreid. Dit is een regeling die geldt voor evenementen die buiten de TRSEC vallen. Hierbij geldt ook een vergoeding van 100% van de kosten. Hier reserveert het kabinet € 5 miljoen extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt.

Regeling culturele sector

Culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen worden ook tegemoet gekomen in de kosten. Het kabinet breidt de suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten uit van een vergoeding van 25% naar maximaal 55% van de kaarten van de totale capaciteit per voorstelling. Dit geldt voor voorstellingen met een vaste zitplaats. Het kabinet stelt hier een bedrag van € 16,5 miljoen voor beschikbaar. Meer informatie over de regeling zal worden verstrekt door het Fonds Podiumkunsten. Mogelijk kunnen sommige culturele ondernemingen voor het 4e kwartaal van 2021 ook in aanmerking komen voor de bovengenoemde TVL-regeling. Dit is afhankelijk van de omzetderving.

Regeling sportsector

Er mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij sportactiviteiten. Het kabinet stelt voor professionele sportevenementen een bedrag beschikbaar van € 36 miljoen ter compensatie van de inkomsten uit kaartverkoop en om seizoenkaarthouders tegemoet te komen. Dit geldt voor de periode van 13 tot 4 december. De hoogte van de compensatie hangt af van het karakter en draagkracht van de desbetreffende sector of organisatie. Hierbij gaat het om wedstrijden in competitieverband en losse sportevenementen. Ook aan de amateursport wordt steun geboden. Hiervoor is maximaal € 5 miljoen beschikbaar. Deze regelingen worden in samenwerking met de sportsector uitgewerkt door de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Heeft u vragen over het aanvragen van steun of kunnen wij u adviseren bij het opvangen van de gevolgen die de nieuwe maatregelen opleveren? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Up-to-date blijven? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.