Een due diligence-onderzoek geeft een goed beeld van een onderneming en brengt (financiële) risico’s onder uw aandacht. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen achteraf. Een due diligence-onderzoek is een must om een bedrijfsovername te laten slagen.

Onderzoek naar wat u overneemt

Bij een due diligence-onderzoek onderzoeken we de feitelijke cijfers van de afgelopen jaren en nemen we bijvoorbeeld de financiële, fiscale en juridische aspecten van uw bedrijf onder de loep. Het onderzoek brengt in kaart wat u overneemt, tegen welke voorwaarden, waar groeimogelijkheden zitten en hoe u eventuele risico’s kunt beperken en voorkomen.

Ik wil een due diligence-onderzoek laten uitvoeren

Risico’s personeel in beeld

Daarnaast vinden we het belangrijk om bij een due diligence-onderzoek het personeel mee te nemen. Daarbij spelen een aantal aspecten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de overnamesom. Zo is de premieheffing voor de Ziektewet en WGA gedifferentieerde premie gekoppeld aan de schade die het bedrijf in het verleden veroorzaakt heeft. De systematiek hierbij is dat de gedifferentieerde premie van enig jaar gebaseerd is op de gegevens van twee jaar ervoor. Het is de moeite waard om dit te onderzoeken, omdat dit een extra financiële last met zich mee kan brengen gedurende maximaal twaalf jaar. Dit geldt voor meer zaken. Wordt bijvoorbeeld de cao goed toegepast? Klopt de reiskostenvergoeding en de verstrekking van kleding en schoeisel? Is er sprake van een auto van de zaak?

Ook in de pensioenregeling van de huidige werkgever kunnen forse financiële risico’s verborgen liggen. Wij controleren of de werkgever zijn verplichtingen aan de werknemers volledig is nagekomen. We beoordelen ook of er verborgen pensioenlasten zijn voor toekomstige jaren. Dit kan het geval zijn als de werkgever ten onrechte niet bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten. De impact op de overnameprijs is dan substantieel.

Tot slot controleren we of er nog fiscale claims zijn van de belastingdienst. Kortom, ook alle financiële kwesties en risico’s rondom personeel brengen wij vooraf voor u in kaart.

De voordelen van een due diligence-onderzoek

  • In het due diligence-rapport worden de sterke en zwakke kanten van het bedrijf beschreven.
  • We brengen schattingsposten in het overname object in kaart en sporen eventuele onverwachte (financiële) tegenvallers voor u op.
  • We geven aan wat de verbeterpunten kunnen zijn als u het bedrijf eenmaal hebt overgenomen.
  • De uitkomsten van het onderzoek zijn een goed uitgangspunt voor de onderhandelingen in het overnametraject.

Heeft u behoefte aan een due diligence-onderzoek? Onze specialisten voeren dit graag voor u uit zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan achteraf. Neem vandaag nog contact op om een afspraak te maken.