Ondernemen met vertrouwen

Accountants­controle

Cijfers zijn de basis van uw onderneming. Alleen als uw jaarrekening overeenkomt met de werkelijkheid, kunt u ondernemen met vertrouwen. Dat geldt voor u, maar ook voor andere stakeholders. Crediteuren, aandeelhouders, banken en andere betrokkenen vragen om deze zekerheid. Met onze accountantscontrole en overige assurance diensten dragen we bij aan dat vertrouwen.

Wij ondernemen met u mee Wij ondernemen met u mee

Persoonlijk en vakkundig

Effectieve accountantscontrole

Het controleproces bestaat uit een aantal duidelijke stappen. Tijdens de interim-controle toetsen wij interne beheersingsmaatregelen op effectieve werking en adviseren wij u in onze management letter hoe u de efficiency van uw processen en de interne beheersing kunt garanderen en verder kunt optimaliseren. Bij de jaareindecontrole krijgt u door middel van een accountantsverslag inzicht in onze belangrijkste bevindingen en aandachtspunten.

De controle van uw jaarrekening pakken we multidisciplinair aan. Dat betekent dat we nauw samenwerken met onze collega’s, onder andere op het gebied van fiscaliteit, btw en arbeidsrecht. Op deze manier kunnen we de juiste aandachtspunten signaleren, zodat u niet voor ongewenst verrassingen komt te staan.

Neem contact op

Wanneer moet u een accountantscontrole laten uitvoeren?

Bent u verplicht de jaarrekening en andere cijfers te laten controleren door een accountant? Of zijn er derden die dit van u vragen? Wij voeren de volgende controles uit:

Wettelijke controles

Een accountantscontrole is verplicht voor bedrijven, die gedurende twee opeenvolgende jaren, aan twee van deze drie voorwaarden voldoen:

  • Meer dan 50 fulltime werknemers in dienst
  • Meer dan 7,5 miljoen euro balanstotaal (‘waarde van de activa volgens de balans’)
  • Meer dan 15 miljoen euro netto-omzet

Let op:
Bovenstaande bedragen zijn de verhoogde grensbedragen die vanaf 1 januari 2024 moeten worden toegepast. Ze mogen echter al worden toegepast vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat wanneer uw onderneming over boekjaar 2022 én 2023 niet aan bovenstaande nieuwe grensbedragen voldoet, uw bedrijf over 2023 niet meer controleplichtig is, of niet controleplichtig wordt.

Vrijwillige/overige controles

Het is voor iedere onderneming wettelijk verplicht om een jaarrekening op te maken, maar deze hoeft niet altijd door een accountant te worden gecontroleerd. Het komt wel voor dat dit door statuten of toezichthouders wordt bepaald. Dat wordt een vrijwillige (statutaire) controle genoemd. De inhoud van een vrijwillige controle is hetzelfde als een wettelijke controle.

Beoordelingsopdrachten

Bij een beoordelingsverklaring geeft de accountant een conclusie met een beperkte mate van zekerheid, onder andere doordat de beoordelingswerkzaamheden minder diepgaand of minder uitvoerig zijn dan bij een wettelijke/vrijwillige controle-opdracht.

Overige (assurance) opdrachten

Naast de reguliere accountantscontrole van uw jaarrekening kunt u ons ook inzetten voor assistentie bij due diligence-onderzoeken, specifiek overeengekomen werkzaamheden conform standaard 4400, onderzoeken van toekomstgerichte informatie en andere assurance-opdrachten, zoals subsidiecontroles. Verder ondersteunen wij u ook in het audit readiness proces, zodat u bij groei van uw onderneming klaar bent voor de accountantscontrole.

  • Alles
  • Accountancy
  • Accountantscontrole
Wij ondernemen met u mee Wij ondernemen met u mee

Kwaliteit op een persoonlijke manier

Accountantscontrole

Vakmanschap, Verbinden, Vrijheid en Vooruitgang staan bij ons controlewerk centraal. Onze beroepsregels zijn hierbij een belangrijke leidraad, zonder uw kwaliteitsdefinitie uit het oog te verliezen. We werken en rapporteren onafhankelijk. Daarbij vinden we goede en open communicatie heel belangrijk en blijven daarom voortdurend met u in gesprek. Bijvoorbeeld als wij denken dat correcties in de jaarrekening nodig zijn. Daarbij zijn we kritisch waar het moet en pragmatisch waar het kan. Met onze informatie en adviezen richt u uw bedrijfsprocessen efficiënter in. Wij zorgen ervoor dat u precies weet waar u aan toe bent!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze accountantscontrole dienstverlening? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek!

Neem contact op

Samen doorpraten?

drs. Coen Polderman RA

010 - 31 38 550

06 - 21 39 30 90

Pascal Van Strien

Pascal van Strien MSc RA

0113 - 23 94 00

06 - 15 19 00 05

drs. Kim van de Ven RA

010 - 31 38 560

06 - 46 74 85 15