Nieuws

Voortgang Saneringsregeling Varkenshouderij

Onlangs heeft minister Schouten de hoofdlijnen en uitgangspunten van de Saneringsregeling Varkenshouderij bekendgemaakt. Aangegeven is voor welke varkensbedrijven de saneringsregeling is bedoeld en welke basisvoorwaarden hiervoor gelden. Het is de bedoeling dat de saneringsregeling in het voorjaar 2019 wordt gepubliceerd.

Beschikbaar budget

In juli 2018 heeft minister Schouten aangekondigd dat een budget van € 200 miljoen beschikbaar komt voor het stimuleren van verduurzaming van verschillende veehouderijsectoren. Hieronder vallen twee sporen, de saneringsregeling varkenshouderij en verduurzaming van een drietal sectoren, waaronder de varkenshouderij.

Doel SRV

Het doel van de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV) is het definitief en onherroepelijk beëindigen van varkenshouderijlocaties die geuroverlast veroorzaken voor omwonenden. Voor de SRV gelden de volgende hoofdlijnen en uitgangspunten:

  • Deelname aan de subsidieregeling is vrijwillig
  • Bedrijven met meerdere varkenshouderijlocaties kunnen voor een afzonderlijke locatie in aanmerking komen
  • De regeling is gericht op varkenshouderijlocaties in de concentratiegebieden Zuid en Oost
  • De gemeenten hebben in samenwerking met o.a. de provincies een belangrijke rol bij het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders

Op de betreffende varkenshouderijlocatie moet het volgende plaatsvinden:

  • Intrekken milieuvergunning
  • Inleveren varkensrechten
  • Slopen van de stallen (incl. mestkelders en/of mestopslagen)
  • Bedrijven moeten voldoen aan het ‘Besluit emissiearme huisvesting’
  • Een deelnemend bedrijf ontvangt een marktconforme vergoeding (subsidie) voor de varkensrechten en een beëindigingsvergoeding

Wilt u met ons sparren of de regeling iets is voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op met uw Schipper adviseur.