Nieuws

Zonder extra kosten gebruikmaken van de cafetariaregeling

Een recent standpunt van de kennisgroep Loonbelasting van de Belastingdienst geeft werkgevers meer mogelijkheden om werknemers binnen de cafetariaregeling te belonen.

De cafetariaregeling is een arbeidsvoorwaardekeuzesysteem, waarbij een deel van het brutoloon voor bepaalde secundaire arbeidsvoorwaarden wordt uitgeruild. Denk aan een opleiding, fiets van de zaak, extra vakantiedagen of een aanvullende reiskostenvergoeding. Op die manier kan je arbeidsvoorwaarden afstemmen op persoonlijke voorkeuren.

Meer brutoloon dan eindheffing

Door het aangepaste standpunt is het voor een werknemer mogelijk om meer brutoloon in te leveren dan de werkgever aan eindheffing verschuldigd is. Het verschil tussen het ingeleverde brutoloon en de eindheffing wordt dan gezien als een dekking voor de werkgever.

Het staat werkgevers en werknemers fiscaal vrij om de arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder de beloning, optimaal af te stemmen op de wettelijke mogelijkheden. Het is fiscaal niet relevant dat het bedrag van de vergoeding niet gelijk is aan het bedrag van het brutoloon waarvan af wordt gezien.

Het feit dat de werkgever in de cafetariaregeling heeft uitgelegd dat een deel van het brutoloon waarvan wordt afgezien, wordt gebruikt om de uitruil kostenneutraal te houden, vormt geen loon voor de werknemers.

Profiteer van de nieuwe situatie

Hierdoor is het voor werkgevers vanaf nu toegestaan om een cafetariaregeling op te zetten waarbij werknemers vrijwillig kunnen deelnemen. Dit kan zelfs als de waarde van het in te leveren brutoloon hoger is dan de kostenvergoeding die als eindheffingsbestanddeel wordt aangewezen. Het kost u als werkgever dan niets extra. Doe hier dus uw voordeel mee!

Steven Heller

076 - 30 36 500