Downloads

Whitepaper: CO2-registratie vanaf 1 juli 2024

Bent u een werkgever met honderd werknemers of meer? Dan moet u per 1 juli 2024 verplicht de CO2-uitstoot van de reizen van uw medewerkers gaan registreren. 

Het gaat hierbij om het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer. Dit noemen we de ‘rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ (WPM). De registratieplicht is een gevolg van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot.

In deze whitepaper leest u wat de CO2-registratieplicht in de praktijk betekent en wat er van u als werkgever wordt verwacht.