Blog

Slim sturen, slim ondernemen

Als ondernemer neemt u dagelijks beslissingen die van invloed zijn op de koers en prestaties van uw onderneming. De manier waarop u deze beslissingen neemt, is afhankelijk van diverse factoren. Denk aan de aard van uw onderneming, de huidige fase waarin uw bedrijf zich bevindt en uw persoonlijke doelen en visie. Bij het maken van weloverwogen keuzes is managementinformatie, zowel financieel als niet-financieel, cruciaal. Managementinformatie wordt ook wel stuurinformatie genoemd. Goede stuurinformatie voldoet aan twee eisen: volledig en actueel. In dit artikel leest u hoe u als ondernemer inzicht krijgt in relevante informatie.

Wat is het doel van managementinformatie?

Het verkrijgen van waardevolle financiële managementinformatie begint bij het helder formuleren van uw missie, visie en doelstellingen. Waar wilt u met uw onderneming naartoe? Het vastleggen van uw strategie kan uitdagend zijn, maar het is de eerste en een belangrijke stap. Uw doelen zijn de basis voor uw informatiebehoefte. De volgende stap is het vertalen van deze informatiebehoefte naar meetbare Key Performance Indicators (KPI’s). Deze KPI’s zijn meetinstrumenten om de prestaties van uw bedrijf te volgen. Zo krijgt u inzicht in waarin u uw tijd en middelen investeert.

De vorm van deze KPI’s is afhankelijk van de aard van uw activiteiten en de structuur van uw bedrijf. Zijn uw activiteiten kapitaalintensief of arbeidsintensief? Heeft u één bedrijf met verschillende bv’s of heeft u juist één bv met diverse activiteiten? Of bent u zzp’er in een eenmanszaak? In al deze scenario’s is managementinformatie een waardevol hulpmiddel om uw doelen te realiseren.

Goed en tijdig

De administratie vormt een onlosmakelijk onderdeel van het ondernemerschap. Een tijdig bijgewerkte en accurate administratie is de bron voor hoogwaardige managementinformatie. Naast de financiële administratie zijn er binnen uw onderneming verschillende andere databronnen. Dit kan variëren van uw kassa- en voorraadsysteem tot declaratiesoftware. Het automatiseren van de gegevensoverdracht tussen deze systemen en de financiële administratie is vaak mogelijk via een realtime koppeling. Het is cruciaal om handmatige gegevensoverdracht zoveel mogelijk te vermijden.

Bent u voor uw KPI’s van meerdere systemen afhankelijk? Dan is het raadzaam om samen met uw financiële team een helder periodiek proces in uw planning- en controlcyclus te integreren. Dit zorgt ervoor dat u over een volledige set stuurinformatie beschikt. Bent u als ondernemer zelf het financiële team? Overweeg dan om een financiële partner te zoeken die u kan ondersteunen bij dit proces.

Vanuit Schipper ontzorgen we u graag bij het inrichten van uw financiële administratie. Het Schipper Online team beschikt over diverse consultants, afhankelijk van de administratieve software waar u gebruik van maakt. Voor het inrichten van de planning- en controlcyclus kunnen we u ook voorzien van een controller die uw interne financiële team ondersteunt of juist aanstuurt. Op deze manier kunnen we u proactief adviseren over het optimaliseren van IT-omgeving, administratieve processen en planning- en controlcyclus.

Optimale automatisering en processen zorgen dat uw stuur informatie van hoge kwaliteit is en kort na afloop van het kwartaal of de maand beschikbaar is. Zo is uw stuurinformatie goed en tijdig.

Samenwerken voor groei

Het verkrijgen van waardevolle stuurinformatie gaat hand in hand met het slim benutten van de beschikbare middelen en het nemen van strategische beslissingen. Als ondernemer bent u vaak de drijvende kracht achter uw bedrijf, maar u hoeft niet alles alleen te doen. Het inschakelen van experts en financiële partners kan een verstandige zet zijn om uw groeiambities te ondersteunen.

Een financiële partner kan niet alleen helpen bij het opzetten en optimaliseren van uw financiële processen, maar ook bij het interpreteren van de verkregen stuurinformatie. Samenwerken met professionals die beschikken over de juiste kennis en ervaring kan uw onderneming laten groeien.

Aan de slag met stuurinformatie

Inzicht in uw onderneming is essentieel voor het nemen van weloverwogen beslissingen, zodat uw organisatie kan groeien. Financiële managementinformatie is daarbij uw kompas. Kortom: begin met het helder formuleren van uw doelen, vertaal deze naar meetbare KPI’s en zorg voor gestroomlijnde gegevensverzameling vanuit diverse bronnen. Automatiseer waar mogelijk en integreer periodieke processen om een volledig beeld te verkrijgen.

Vanuit de informatie die dit oplevert kunt per maand of kwartaal toetsen wat de financiële impact is van uw beslissingen. Behaalt u de resultaten zoals u voor ogen had? Zo niet; aan welke financiële knoppen kunt u dan draaien om de resultaten te behalen die u nastreeft? Op deze manier heeft u een tool in handen om uw beslissingen te analyseren en waar nodig bij te sturen.

Schipper Accountants biedt diverse oplossingen om u verder te helpen met stuurinformatie. Wij zijn uw sparringpartner op het gebied van strategie en het opzetten van een optimale financiële IT-omgeving en processen. Wilt u meer weten over managementinformatie, KPI’s, strategie en hoe u dit proces samenbrengt tot een geheel? Neem contact op met uw relatiebeheerder van Schipper Accountants of plan een vrijblijvende afspraak in.

Rens Vogels

06 - 14 77 24 03