Nieuws

Subsidie ‘Productieve investeringen groen-blauw en dierenwelzijn’ aanvragen

De regeling ‘Productieve investeringen groen-blauw en dierenwelzijn’ is bedoeld voor landbouwers die hun bedrijf op een duurzame manier toekomstbestendig willen maken. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan GLB dat loopt van 2023 tot 2027. In dit artikel leest u over de voorwaarden en regels van deze subsidie.

Doelen

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet uw project bijdragen aan minimaal één van onderstaande doelen:

  • matiging van en aanpassing aan klimaatverandering of bevorderen van duurzame energie
  • bevorderen van duurzame ontwikkeling of efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen
  • het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, versterking van ecosysteem- diensten of instandhouding van habitats of landschappen
  • verbetering van dierwelzijn

Drie categorieën

Als landbouwer kunt u een aanvraag doen in één van de volgende categorieën:

  • water (budget € 2.256.000)
  • algemeen (budget € 1.204.000)
  • jonge landbouwers (budget € 1.420.000)

U kunt uw aanvraag indienen van 1 februari tot en met 18 maart 2024.

Elke categorie heeft een eigen investeringslijst. Aan elke investering zijn punten gekoppeld. De aanvragen worden verwerkt op basis van een tenderprocedure. Dit houdt in dat alle aanvragen tegelijk worden beoordeeld aan het einde van de aanvraagperiode (18 maart 2024). Dit gebeurt op basis van de puntenscore.

Hoogte en percentage subsidie

U ontvangt maximaal € 50.000 subsidie over uw investering(en). Het subsidiepercentage is 40%, voor jonge landbouwers 55%. U bent een jonge landbouwer als u in 2024 onder de veertig jaar bent en een eigen bedrijf beoefend. Heeft u een bedrijf samen met uw ouders of een derde, dan zijn er aanvullende eisen waaraan u als jonge landbouwer aan moet voldoen.

Check hier de investeringslijst van de Provincie Brabant.

Extra kansen voor biologische landbouwers

Biologische landbouwers krijgen één punt extra bovenop het gemiddelde van de punten van de gekozen investeringen. Voorwaarde is dat u een SKAL-verklaring kunt overhandigen of een bewijs van omschakeling naar biologische landbouw. In dat geval maakt u een verhoogde kans op toekenning van de subsidie of komt u met minder gunstige investeringen uit de lijst toch in aanmerking voor subsidie.

Let op! U mag de investering pas doen nadat u uw subsidieaanvraag heeft ingediend. De levering, betaling en ingebruikname van de investering moet vervolgens binnen één jaar na datum van subsidieverlening worden gedaan. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u binnen enkele weken 50% van de toegekende subsidie als voorschot.

De weg naar een succesvolle aanvraag

De regeling Productieve investeringen groen-blauw en dierenwelzijn is voor u als landbouwer heel interessant. Daarom is het des te belangrijker dat uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Zo weet u zeker dat u geen voordeel misloopt. De specialisten van Schipper Accountants zijn zeer ervaren met dit soort investeringssubsidies en ondersteunen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten.

Mark Knopjes

076 - 30 36 500