Downloads

Webinar: Inzicht in Nederlandse Belastingen voor Expats en Grensarbeiders

Het Nederlandse belastingstelsel roept bij grensarbeiders en expats de nodige vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met de inkomstenbelasting, sociale zekerheid, de 30%-regeling en belastingaangifte? In dit webinar geven wij antwoord op deze vragen, zodat u weet wat de Nederlandse belastingwetgeving voor grensarbeiders en expats inhoudt en wat uw rechten en verplichtingen zijn.

Inhoud van het webinar

Het webinar is afgestemd op de situatie van expats en grensarbeiders en behandelt essentiële onderwerpen. Denk aan de inkomstenbelasting, sociale zekerheid, de 30%-regeling, belastingaangiften en meer.

Of het Nederlandse belastingstelsel nu nieuw voor u is of als u op zoek bent naar meer duidelijkheid over specifieke regelgeving. Met de kennis die we in het webinar delen kunt u weloverwogen beslissingen nemen. Ook leert u belangrijke aandachtspunten te herkennen en weet u na afloop wat uw rechten en verplichtingen zijn.

Wij organiseerden dit webinar in samenwerking met Expat Center Zeeland.

Webinar: Understanding Dutch Taxes for Expats and Cross-Border Workers

The Dutch tax system raises many questions for cross-border workers and expats. For instance: how does the personal income tax work, what about social security, the 30%-ruling, and tax returns? In this webinar we provide answers to these questions. By the end, you will understand what Dutch tax legislation entails for cross-border workers and expats, and what your rights and obligations are.

Webinar content

This webinar is tailored to the situation of expats and cross-border workers and covers essential topics such as personal income tax, social security implications, the 30%-ruling, tax returns, and more. Whether the Dutch tax system is new to you or whether you seek clarity on specific regulations, the knowledge shared in this webinar will enable you to make informed decisions. You will also learn to recognize important points of attention and understand your rights and obligations.

Leonie de Vos LL.M.

+31 (0)10 - 48 00 155

+31 (0)6 45 95 17 12