Nieuws

Stimulering Duurzame Energie (SDE+): laatste fases in 2019 en verbreding vanaf 2020 (SDE++)

Bijna alle grote zonnepanelenprojecten doen een beroep op de SDE+. In 2019 gaan de laatste twee rondes in van de huidige SDE+. Voor beide rondes is een budget beschikbaar van € 5 miljoen. De aanvraag kan vanaf dinsdag 12 maart ingediend worden via het ELoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het is gebruikelijk bij een openstelling van de SDE+ dat dit gaat in 3 fasen. Per fase gelden er verschillende subsidiebedragen per opgewekte eenheid energie. Ondanks dat de vergoeding toeneemt per fase, is de kans groot dat het budget op is voor fase 3 begint.

De eerste fase start zoals gezegd op 12 maart. Tijdens deze fase geldt voor elektriciteit en warmte een tarief van omgerekend € 0,09 per kWh.
Op 18 maart om 17.00 uur gaat de tweede fase van start met een bedrag van € 0,11 per kWh. De derde en laatste fase gaat op 25 maart om 17.00 uur van start en loopt door tot 4 april 17.00 uur. In de laatste fase lopen de bedragen op naar € 0,13.

Naar verwachting gaat in het najaar van 2019 een tweede subsidieronde SDE+ komen, met waarschijnlijk hetzelfde budget als bovenstaand.

De SDE+-regeling gaat op de schop en richt zich vanaf 2020 niet alleen meer op duurzame energie, maar ook op CO2-reductie. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken eind vorig jaar aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling, SDE++, moet hiermee bijdragen aan de CO2-reductie van 49% in 2030. In het nieuwe stelsel concurreren de technieken om duurzame energie op te wekken niet meer op het vlak van opgewekte energie, maar op basis van ‘vermeden CO2’. Per kw/h opgewekte energie wordt de CO2-reductie berekend door het te vergelijken met de gemiddelde CO2-uitstoot van een efficiënte, moderne, gasgestookte energiecentrale. Dit is dezelfde rekenmethode als het Planbureau voor de Leefomgeving hanteert.

Wat de nieuwe SDE++ regeling precies gaat brengen, is nu nog niet bekend. Als u plannen heeft voor een groot zonnepanelenproject, is het te overwegen om met de uitvoering daarvan niet te wachten en op basis van de huidige regeling subsidie aan te vragen.

Heeft u nog vragen over de SDE+ / SDE++ regeling? Neem dan contact op met uw Schipper adviseur.

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.