Nieuws

Schouten verhoogt afroming fosfaatrechten

Het afromingspercentage bij de verkoop en verhuur van fosfaatrechten gaat als het aan landbouwminister Carola Schouten ligt omhoog van 10 naar 20 procent. Voor de tijdelijke maatregel is wel een wetswijziging nodig.

Belangrijkste maatregelen:

  • Afroming fosfaatrechten bij handel van 10 naar 20%
  • Fosfaatrechten in fosfaatbank komen te vervallen
  • Fosfaatrechten bij vleesveehouders tellen niet mee voor melkveeplafond
  • Vleesvee krijgt na uitspraak CBb toch fosfaatrechten voor een deel van het jongvee ouder dan 1 jaar dat geen kalf krijgt

Afroming naar 20%
Carola Schouten laat de 420.000 kilo fosfaatrechten in de fosfaatbank vervallen. Daarnaast wil Schouten het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten tijdelijk verhogen van 10 naar 20%. Hiervoor is wel een wetswijziging nodig, die de minister zo snel mogelijk door beide Kamers wil loodsen. Als 20% nog te weinig rechten oplevert om onder het plafond te komen, zal Schouten het afromingspercentage in het najaar nog verder verhogen. Als het aantal rechten onder het plafond is, zal de afroming weer worden teruggebracht naar 10%. Alle rechten die tot die tijd worden afgeroomd komen te vervallen. Schouten schrijft dat ze zich realiseert dat de maatregelen ingrijpend zijn, maar dat het een noodzakelijke maatregel is om een generieke korting te voorkomen.

Verder onderzoekt de minister of ze een aantal aanpassingen kan doorvoeren ten aanzien van het leasen van fosfaat- en dierrechten. Ze overweegt de mogelijkheid om bij een beperkt deel van de rechten die een veehouder bezit, verleasen zonder afroming mogelijk te maken.

Vleesveehouderij krijgen rechten terug
Als gevolg van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zal het ministerie ook aan jongvee ouder dan 1 jaar dat niet bestemd is om een kalf te krijgen fosfaatrechten moeten toekennen. De extra uit te geven fosfaatrechten wil Schouten niet meetellen voor het sectorplafond voor de melkveehouderij. Het ministerie heeft eerder in Brussel begrip gekregen om fosfaatrechten die zijn uitgegeven aan jongvee voor vleesvee, ongeveer 460.000 miljoen kilo fosfaat, niet mee te tellen voor het melkveefosfaatplafond.