Blog

Pensioenen verdienen serieus uw aandacht

Pensioen of pensioenregeling; alleen het woord al is voor sommige ondernemers genoeg om snel over iets anders te beginnen. En dat terwijl het onderwerp weldegelijk serieus aandacht verdient.

Wie kiest voor het afsluiten van een pensioenregeling voor zijn of haar werknemers, doet dat veelal vanuit één of twee hoofdgedachten, namelijk de verzorgingsgedachte (van de werknemer en zijn eventuele partner) en/of de beloningsgedachte, want een goede pensioenregeling is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Wat uw drijfveer ook is, beide doelen zijn relevant genoeg om bij stil te staan.

Verplicht bedrijfstak pensioen

Misschien heeft u als werkgever geen keuze en is sprake is van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. De bouwsector is een bekend voorbeeld van een bedrijfstak met een verplicht gesteld pensioenfonds. Is in uw bedrijfstak sprake van een verplicht pensioenfonds? Dan bent u verplicht uw medewerkers daarvoor aan te melden. Bij sommige bedrijfstakpensioenfondsen ligt een eventuele aansluiting minder voor de hand. Er dient dan goed gekeken te worden naar de exacte activiteiten van de onderneming. Anderzijds is het voor sommige ondernemingen niet duidelijk bij welk fonds ze horen, omdat sprake is van meerdere activiteiten. Wij helpen u graag bij de beoordeling of uw onderneming onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt.

Niet verplicht, maar wel wenselijk

Natuurlijk kunt u ook een pensioenregeling overwegen als u daartoe niet verplicht bent. Sterker nog, in het kader van goed werkgeverschap is dat een passende keuze. Geen pensioenregeling kan voor een sollicitant reden zijn om voor een andere werkgever te kiezen. De mate waarin u de regeling opbouwt, is vrij. U kunt kiezen voor een minimaal ouderdomspensioen, maar wel met een volledig partnerpensioen. De kosten blijven dan beperkt. U kunt de pensioenregeling zo inregelen, dat uw werknemers een eigen bijdrage betalen. Een eigen bijdrage bevordert het pensioenbewustzijn. Dit is gebruikelijk en wordt geregeld via de salarisadministratie. Op deze manier hebben de werknemers namelijk ook fiscaal voordeel. Als de werknemers voor een hoger ouderdomspensioen willen sparen, kunnen zij bijsparen in de pensioenregeling. Ook deze extra premie wordt verwerkt in de salarisadministratie. Wie een dergelijke verzekerde regeling afsluit, kan erop vertrouwen dat de verzekeraar de premie doorbetaalt als de werknemer arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor blijft de werknemer, óók bij arbeidsongeschiktheid, bouwen aan zijn of haar pensioen.

Uitbreiding van de regeling mogelijk

Natuurlijk kunt u de pensioenregeling voor uw medewerkers verder uitbreiden. Veel voorkomend is bijvoorbeeld de Anw-hiaat verzekering. Dit betreft een aanvullende uitkering voor de partner van € 15.814 (2021) per jaar tot de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De premie voor deze verzekering is relatief laag. Afhankelijk van uw budget en uw wensen ontwerpen we met u de voor uw onderneming passende pensioenregeling. Daarna beoordelen we welke pensioenuitvoerder het beste voorstel aanbiedt.

Uw tussenpersoon

Is de pensioenregeling eenmaal afgesloten, dan blijft Schipper Pensioenadvies uw tussenpersoon op de pensioenregeling. Een prettige, vertrouwde gedachte. We hebben de zorgplicht om u te informeren over wijzigingen. Voor sommige ondernemers nemen we ook het beheer van de pensioenregeling over. Dit betekent dat wij zorgdragen voor meldingen als in- en uit dienst en salariswijzigingen. Uiteraard kunt u dit desgewenst ook zelf doen. Ondernemers die tevens samenwerken met Sigma Personeelsdiensten profiteren van de samenwerking vanuit het salarispakket met Schipper Pensioenadvies.

Tot slot: lijfrente

Sommige werkgevers kiezen ervoor hun werknemers een bedrag te geven, waarmee ze zelf iets kunnen regelen voor hun pensioen. Nu kan een werknemer zelf geen pensioen regelen, maar wel een lijfrenteproduct afsluiten. Werkgevers die hiervoor kiezen, kunnen wij ondersteunen door bijvoorbeeld een presentatie te verzorgen voor de medewerkers. Daarin leggen we de mogelijkheden met lijfrente uit. Zo is het tegenwoordig mogelijk om een vorm van banksparen te kiezen, waarbij de premie wordt belegd. Naar verwachting is het rendement daarvan hoger dan bij sparen. Wij vinden dat een collectieve pensioenregeling voordelen heeft ten opzichte van een lijfrente. Zo is er bij een collectieve pensioenregeling geen medische keuring nodig voor het sluiten van de verzekeringen.

Heeft u nog geen pensioenregeling voor uw personeel en bent u naar nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. De adviseurs van Schipper Accountants staan voor u klaar.

Patty Franse

Patty Franse

0113 - 23 94 77

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.