Nieuws

Fiscale beleidsagenda 2019

De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij de beloning die een werkgever aan een werknemer kan geven in de vorm van een aandelenoptie aantrekkelijker wil gaan maken. Door het moment van belastingheffing te verleggen van het uitoefenen van de aandelenoptie naar het moment van daadwerkelijke verkoop van het aandeel zelf.  Zo wordt de regeling aantrekkelijker.

Op dit moment wordt belasting geheven bij de werknemer op het moment dat hij de aandelenoptie uitoefent en daarmee dus het aandeel verkrijgt. De heffing vind in alle gevallen plaats, ook als sprake is van bijvoorbeeld incourante aandelen. Een ander nadeel van deze regeling is dat er belasting wordt geheven op het moment van het uitoefenen van de aandelenoptie, maar de werknemer op dat moment geen geld ontvangt maar een aandeel in de vennootschap. Het kan dus zo zijn dat er geen liquide middelen voorhanden zijn om de belastingheffing te kunnen voldoen. Het is daarbij nog maar de vraag tegen welke waarde zij de aandelen in de toekomst kunnen verkopen (de waarde van het aandeel kan uiteindelijk ook lager zijn dan de uitoefenprijs van de optie).

Om deze problematiek aan te pakken, wil de Staatssecretaris het moment van belastingheffing verplaatsen naar het moment van vervreemding van de (met de aandelenopties verkregen) aandelen. Zo wordt voorkomen dat werknemers als gevolg van hun beloning in aandelenopties in een fiscaal of financieel lastig parket terecht komen. Het aanpassen van de regeling zou het voor startups (die in de regel vaak last hebben van de huidige regeling) makkelijker moeten maken om talent aan te trekken.

De aanpassing van de regeling wordt uitgewerkt en opgenomen in een wetsvoorstel met als streven een inwerkingstredingsdatum op 1 januari 2021. Hoe de regeling er precies uit gaat zien is dus nog onduidelijk, maar uiteraard houden we u op de hoogte!

Schipper Accountants is altijd dichtbij. Ook bij u in de buurt.

Bekijk contactgegevens en medewerkers bij u in de buurt.