Nieuws

Noodpakket 2: de nieuwe en aangepaste regelingen

Woensdag 20 mei werd het langverwachte tweede noodsteunpakket (Noodpakket 2) voor ondernemers gepresenteerd. Vanwege de aanhoudende (financiële) impact van het coronavirus, worden veel maatregelen uit het eerdere steunpakket verlengd. Ook is er sprake van enkele aanpassingen op bestaande regelingen om zo beter aan te sluiten op wat ondernemers en werknemers de komende maanden nodig hebben. 

Dit bericht is geüpdatet op 2 juni 2020.

Noodpakket 2

Het steunpakket is wederom bedoeld om de economische gevolgen van de coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen en zo bedrijven, banen en inkomens te beschermen. Het kabinet trekt hiervoor een totaal van 13 miljard euro uit. Het tweede noodsteunpakket gaat per 1 juni in en moet ondernemers gaan helpen om de periode tot oktober door te komen. Hieronder nemen we de belangrijkste maatregelen uit Noodpakket 2 door.

Aanpassing huidige NOW-regeling (NOW 1)

De NOW-regeling wordt voor de derde keer gewijzigd. De wijzigingen in de NOW-regeling moeten onder meer een oplossing bieden voor bedrijven met een seizoenspatroon en bedrijven die net zijn overgenomen of van rechtsvorm zijn gewijzigd. Ook worden incidentele beloningen uit januari 2020 voortaan niet meer meegeteld. Lees verder…

Verlenging NOW-regeling met aangepaste voorwaarden (NOW 2)

De NOW-regeling wordt onder het tweede steunpakket met vier maanden verlengd (NOW 2). Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen vanaf 6 juli wederom aankloppen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de periode juni, juli, augustus en september. De NOW 2 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als NOW 1, maar bevat wel enkele wijzigingen en aanvullende voorwaarden ten opzichte van NOW 1.  Lees verder…

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) als opvolger van de TOGS

Eén van de nieuwe regelingen uit het tweede steunpakket is de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL). De regeling biedt ondernemers een tegemoetkoming voor de vaste lasten en is de opvolger van de, in het huidige noodpakket geïntroduceerde, TOGS regeling. De TVL bestaat uit een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 (in totaal) voor de maanden juli tot en met september. Lees verder…

Verlenging Tozo-regeling met aangepaste voorwaarden (Tozo 2)

Onder het eerste noodpakket konden zelfstandige ondernemers en DGA’s bij hun gemeente aankloppen voor een uitkering ter grootte van het sociale minimum en/of voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157. Deze regeling wordt voortgezet voor een periode van 4 maanden (tot en met 30 september), maar wel met aangescherpte voorwaarden. Lees verder…

Verlenging aanvraagtermijn uitstel van betaling en overige fiscale maatregelen

Ondernemers kunnen, zonder verdere controle, voor 4 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen voor betaling van vrijwel alle belastingsoorten. Met het tweede steunpakket wordt de periode waarbinnen de eerste termijn van 3 maanden kan worden aangevraagd, verlengd tot 1 oktober. De regeling omtrent uitstel van betaling voor langer dan drie maanden blijft ongewijzigd. Naast de bijzonder uitstel van betaling regeling worden ook alle overige fiscale maatregelen verlengd tot 1 september. Lees verder…

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.