Nieuws

Noodpakket 2: verlenging bijzonder uitstel van betaling en overige fiscale maatregelen

Op 20 mei heeft het kabinet het tweede noodsteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Het nieuwe pakket bestaat uit zowel aanpassingen op bestaande regelingen als volledig nieuwe regelingen. Diverse fiscale maatregelen zijn verlengd en de aanvraagperiode bijzonder uitstel van betaling is verlengd.

Dit bericht is geüpdatet op 2 juni 2020.

Verlenging aanvraagperiode bijzonder uitstel van betaling

Ondernemers kunnen bijzonder uitstel van betaling voor krijgen voor betaling van bijna alle belastingsoorten. Is de totale (nog) openstaande belastingschuld lager dan €20.000? Dan kan het uitstel zonder verdere controle worden aangevraagd en voldoet een brief met de omschrijving van de omstandigheden en de gevolgen. Wanneer er langer uitstel nodig is dan 3 maanden én de totale belastingschuld groter dan € 20.000 is, dan heeft de Belastingdienst extra informatie nodig waaruit blijkt dat de betalingsproblemen hoofdzakelijk veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Daarbij is er een verklaring van een derde-deskundige nodig en moet er onder andere een plausibele liquiditeitsbegroting worden meegestuurd.

De periode waarbinnen de eerste termijn van 3 maanden kan worden aangevraagd, wordt verlengd tot 1 oktober. Let op: deze eerste termijn kan slechts één keer per onderneming worden aangevraagd.

De regeling omtrent uitstel van betaling voor langer dan drie maanden blijft ongewijzigd. Er gaat ook een verbod gelden op dividend, bonussen, winstuitkeringen en inkoop eigen aandelen. Er is wel toegezegd dat ondernemingen een passende betalingsregeling wordt aangeboden na afloop van de uitstelperiode. De verlaging van de invorderingsrente tot 0,01% wordt verlengd tot 1 oktober. Datzelfde geldt voor de verlaging van de belastingrente tot 0,01%. Let bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting wel op de termijn die de Belastingdienst heeft voor het opleggen van de aanslag en de betaaltermijn. Die kan 19 weken bedragen. Wacht dus niet tot vlak voor 1 oktober met het indienen van de aangifte over 2019!

Verlenging overige fiscale maatregelen

Alle overige fiscale maatregelen worden verlengd tot 1 oktober. Dit betreft onder andere:

  • Btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen
  • Btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel
  • Versoepeling urencriterium voor ondernemers in de inkomstenbelasting
  • Periode van betaalpauze eigenwoningleningen

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.