Nieuws

Noodpakket 2: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en verlenging TOZO

Op 20 mei heeft het kabinet het tweede noodsteunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Het nieuwe pakket bestaat uit zowel aanpassingen op bestaande regelingen als volledig nieuwe regelingen. Een van deze nieuwe regelingen is de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB’ (TVL). De regeling biedt ondernemers een tegemoetkoming voor de vaste lasten en is de opvolger van de, in het huidige noodpakket geïntroduceerde, TOGS regeling. Daarnaast wordt de huidige Tozo-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) met vier maanden, maar met een aangescherpte voorwaarde, verlengd. 

Dit bericht is geüpdatet op 2 juni 2020.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Onder het eerste noodpakket konden ondernemingen een eenmalige, onbelaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000 per onderneming (TOGS). Deze was bedoeld om in de maanden maart tot en met mei een dekking te geven aan de vaste lasten. Binnen het tweede noodpakket wordt deze regeling opgevolgd door de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). 

Voorwaarden TVL

De TVL bestaat uit een tegemoetkoming van maximaal € 50.000 (in totaal) voor de maanden juli tot en met september. Deze tegemoetkoming is eveneens onbelast, maar telt wel mee als omzet voor de NOW2-regeling. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van 30%. De hoogte van de tegemoetkoming zal vermoedelijk oplopen naarmate het omzetverlies groter is. De exacte regeling is nog niet gepubliceerd. 

De voorwaarden voor de nieuwe TVL regeling komen overeen met de voorwaarden van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Ondernemers die voor de TOGS in aanmerking kwamen, kunnen dus ook gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De SBI-code waarmee de onderneming bij de KVK staat geregistreerd is hier dus weer van belang.  Hoe dit precies uitwerkt met nevenactiviteiten is nog niet bekend. Lees hier meer over de voorwaarden van de huidige TOGS (en dus ook nieuwe TVL) regeling

Verlenging Tozo-regeling (Tozo 2)

Onder het eerste noodpakket konden zelfstandige ondernemers en DGA’s bij hun gemeente aankloppen voor een uitkering ter grootte van het sociale minimum en/of voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.157. Deze regeling wordt voorgezet voor een periode van 4 maanden (tot en met 30 september), maar wel met aangescherpte voorwaarden. 

Zo hoeft er onder de voorwaarden van Tozo 1 geen rekening te worden gehouden met: 

  • Levensvatbaarheid van het bedrijf;
  • Vermogen van de ondernemer/DGA;
  • Kostendelersnorm;
  • Inkomen van de partner.

Onder Tozo 2 hoeft nog steeds geen rekening te worden gehouden met de eerste drie zaken, maar wél met het inkomen van de partner. Dat betekent dat geen recht op Tozo 2 bestaat als de partner van de ondernemer/DGA al een inkomen van minimaal € 1.500 netto heeft. Er zal daarom bij de aanvraag van Tozo 2 door de ondernemer en diens partner een verklaring moeten worden verstrekt. Lees hier meer over de inhoud en voorwaarden van de Tozo-regeling.

De mogelijkheid voor het aanvragen van het bedrijfskrediet blijft ongewijzigd. Ondernemers die onder Tozo 1 nog niet het volledige bedrag aan lening hadden gevraagd, kunnen dit onder Tozo 2 eventueel aanvullen tot het genoemde maximum. De lening niet kan worden aangevraagd indien het bedrijf in faillissement verkeert of als surséance van betaling is aangevraagd.

Tozo1 kon worden aangevraagd in de periode van 1 maart tot en met 31 mei. Het blijkt nu van belang te zijn over welke maand(en) de gemeente de tegemoetkoming heeft toegekend. Tozo2 loopt namelijk van juni tot en met september. Als vanuit Tozo1 een tegemoetkoming is toegekend over de maanden juni en juli, kan over die maanden via Tozo2 niet nogmaals tegemoetkoming worden verkregen. Het is dus te hopen dat de gemeente de Tozo1 heeft toegekend over de periode maart t/m mei, zodat maximaal van de regeling gebruik kan worden gemaakt. Als de gemeente heeft toegekend over juni/juli, zal de aanvrager een of twee maanden tegemoetkoming missen. Wij vermoeden dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd, omdat dit bij de aanvraag/toekenning van Tozo1 nog niet bekend was en gemeentes erg verschillend met de regeling zijn omgesprongen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van een regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.