Nieuws

Noodloket geopend: €4.000 Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Op vrijdag 27 maart heeft de overheid twee financiële crisismaatregelen uit het steunpakket nader uitgewerkt en geopend voor aanvraag: het Noodloket en de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Met het Noodloket kunnen mkb-ondernemers (zowel met als zonder personeel), in branches die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 krijgen. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet uw onderneming voldoen aan verschillende voorwaarden.

Tegemoetkoming schade COVID-19 (‘Noodloket’ of ‘TOGS’)

Het is sinds vrijdag 27 maart mogelijk om een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 aan te vragen. De regeling, die eerder nog ‘Noodloket’ heette, is verder uitgewerkt in de ‘Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’, kortweg ‘TOGS’. Met al deze namen wordt dus hetzelfde bedoeld.

Belangrijkste voorwaarde TOGS: goede SBI-code

De TOGS is bedoeld voor ondernemers die als gevolg van de crisismaatregelen hun werkzaamheden (vrijwel) helemaal hebben moeten staken. De overheid heeft een aantal branches geselecteerd waarvan is bepaald dat deze het meest geraakt zijn door de overheidsmaatregelen. Om voor de regeling in aanmerking te komen geldt als belangrijkste voorwaarde dat uw onderneming op 15 maart 2020 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als hoofdactiviteit een van de genoemde branches. Dit wordt bepaald aan de hand van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code). Iedere onderneming is namelijk met een bepaalde SBI-code als hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel ingeschreven.

De SBI-codes die in aanmerking voor de Tegemoetkoming schade regeling zijn HIER te vinden. Op dezelfde pagina vindt u onderaan ook een zoektool waarmee u, door het invullen van uw KVK-nummer, eenvoudig kunt nagaan of uw onderneming (op basis van de SBI-code) voor de regeling in aanmerking komt. De SBI-code van uw onderneming kunt u ook vinden op het KVK-uittreksel of bij de KVK zelf.

Update 28-03-2020: het kabinet heeft bekendgemaakt dat de lijst met SBI-codes zal worden uitgebreid, zodat meer ondernemers voor de TOGS in aanmerking komen. Met name ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, zien hun opbrengsten als gevolg van de coronacrisis sterk teruglopen, alhoewel de onderneming niet verplicht is tot sluiting. Die groepen kunnen vanaf maandag 30 maart ook gebruik maken van de regeling. In de loop van die dag wordt de lijst met SBI-codes uitgebreid. Kwam u eerder nog niet in aanmerking voor de regeling? Dan is dat na maandag 30 maart mogelijk wel het geval. We adviseren u om de SBI-codes opnieuw te controleren.

Update 07-04-2020: Het kabinet heeft op 7 april een verdere uitbreiding van de TOGS-regeling (eerder bekend als het Noodloket) bekend gemaakt. Door de uitbreiding kunnen nu extra groepen ondernemers vanaf 15 april 2020 ook gebruik maken van de regeling. Een volledig overzicht van de toegevoegde SBI-codes is hier te bekijken.

Staat uw onderneming ingeschreven met een hoofdactiviteit die niet voorkomt in de lijst met toegestane SBI-codes, dan heeft u geen recht op TOGS. Het heeft hier geen nut om de SBI-code van uw onderneming te wijzigen omdat er wordt gekeken naar de inschrijving van afgelopen 15 maart. Het is niet mogelijk om de SBI-code te wijzigen met terugwerkende kracht.

Update 28-03-2020: het kabinet heeft bekendgemaakt dat ondernemingen die per ongeluk met de verkeerde SBI-code staan ingeschreven, zich kunnen melden bij RVO.nl. Er zal dan op individuele basis worden beoordeeld of de onderneming toch tot de ondersteunde branches behoort, waardoor mogelijk toch recht op TOGS bestaat.

Update 29-04-2020: Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro).

Zolang een activiteit is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als SBI-code en deze activiteit zelfstandig zorgt voor de minimumvereisten qua omzetverlies (van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 4.000 omzetverlies verwacht) en de vaste lasten (van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 minimaal 4.000 euro) is het aanvragen van de tegemoetkoming vanaf nu ook mogelijk voor bedrijven waarbij de ingeschreven hoofdactiviteit niet voldeed.

Aanvullende voorwaarden

Naar de goede SBI-code zijn er enkele aanvullende voorwaarden waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor TOGS.

  • Volgens de inschrijving bij de KVK mogen bij uw onderneming maximaal 250 mensen werken;
  • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland die is geregistreerd bij de KVK;
  • Niet-horecaondernemingen moeten verklaren minstens één vestiging te hebben buiten het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Het privéadres van de eigenaar/eigenaren mag dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres;
  • Horecaonderneming met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 mogen wel zijn gevestigd op het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Zij moeten echter wel verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben;
  • De onderneming mag niet failliet zijn en er mag geen surséance van betaling zijn aangevraagd bij de rechtbank;
  • Er moet worden verklaard dat een omzetverlies wordt verwacht van minimaal € 4.000 in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Ook moet worden verklaard dat in deze periode minimaal € 4.000 aan vaste lasten wordt verwacht, na aftrek van andere steunmaatregelen van de overheid;
  • U mag in 2018, 2019 en 2020 niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebben ontvangen.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt € 4.000 per onderneming (dus niet per vestiging of per eigenaar). Dit is een eenmalige gift die dus niet hoeft te worden terugbetaald. Alhoewel de gift is bedoeld ter dekking van doorlopende vaste lasten, mag de onderneming zelf bepalen waaraan aan het geld wordt besteed.

TOGS aanvragen

Wilt u een aanvraag doen voor tegemoetkoming van 4.000 euro? Dan moet deze digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan met uw eigen DigiD-inlog of met eHerkenning niveau 1. Uiteraard kunnen wij u hier ook in ondersteunen. Hiervoor moet u ons machtigen door het machtigingsformulier in te vullen.

U heeft tot vrijdag 26 juni, 17.00u de tijd om de aanvraag in te dienen. Er geldt geen maximum budget, zodat iedereen die er recht op heeft, de gift krijgt toegekend. De overheid roept ondernemers op de aanvragen gespreid in te dienen. Heeft de ondernemer de gift niet per direct nodig, dan wordt verzocht nog even te wachten met de aanvraag. Na de aanvraag zal binnen twee weken worden besloten of de aanvraag wordt toegekend. Uitbetaling zal een paar dagen later plaatsvinden. Wordt de aanvraag toegekend maar wordt achteraf geconstateerd dat geen recht op de tegemoetkoming bestaat, dan kan deze tot 5 jaar na dato worden teruggevorderd.

Heeft u vragen?

De contouren van de regeling zijn nu bekend en aanvragen kunnen worden ingediend. Ongetwijfeld zullen in de praktijk nog nadere vragen opkomen. Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de regeling? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie.