Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Op vrijdag 27 maart heeft de overheid twee financiële crisismaatregelen uit het steunpakket nader uitgewerkt en geopend voor aanvraag: het Noodloket en de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers. Met ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers’ (Tozo) kunnen ondernemers bij de gemeente inkomensondersteuning of een bedrijfslening aanvragen. U leest hier meer over de details en voorwaarden van deze tijdelijke overbruggingsregeling. 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

Deze officiële naam wordt gebruikt voor de regeling waarmee zelfstandig ondernemers bij hun gemeente een beroep kunnen doen op ondersteuning als zij door de coronacrisis hun inkomen zijn kwijtgeraakt. Deze regeling wordt ook afgekort tot ‘Tozo’. De regeling staat open voor zowel ondernemers zonder personeel (ZZP’ers) als ondernemers mét personeel. Ook directeuren-grootaandeelhouders (DGA) van een BV kunnen hierop een beroep doen.

Let op: als onderdeel van het tweede steunpakket vanuit de overheid is op 20 mei bekend gemaakt dat de Tozo-regeling met vier maanden, maar onder een aangescherpte voorwaarde, wordt verlengd. Lees hier meer over de verlenging van de regeling. 

Inhoud van de Tozo regeling

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Een aanvulling op het inkomen van ondernemers, zodat zij kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Voor gehuwden en samenwonenden is dit maximaal € 1.500 (netto) per maand en voor alleenstaanden vanaf 21 jaar maximaal € 1.050 (netto) per maand. De regeling heeft het karakter van een aanvulling. Als dus elders door de ondernemer inkomen wordt verworven, wordt daar bovenop aangevuld tot de genoemde bedragen. Met inkomen van partners en met vermogen hoeft geen rekening te worden gehouden.
  • Het verstrekken van een bedrijfslening tegen gunstige voorwaarden. Het maximum bedrag van de lening is € 10.157 en de rente bedraagt 2%. De maximale looptijd bedraagt 3 jaar, maar aflossingen hoeven in 2020 nog niet plaats te vinden. Een ondernemer komt in aanmerking voor deze lening als aannemelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis.

Er kan sprake zijn van samenloop met de regeling van het Noodloket waarmee onderneming een eenmalige gift van €4.000 krijgen. Deze €4.000 wordt niet verrekend met de uitkeringen op grond van de Tozo.

Aanvullende voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Tozo moet er, naast de al genoemde voorwaarden, ook worden voldaan aan de volgende aanvullende voorwaarden:

  • De ondernemer moest op 17 maart 2020, 18.45u staan ingeschreven als ondernemer bij de KVK. Eerder was hiervoor de datum 1 januari 2020 gecommuniceerd, maar die is vervallen;
  • De ondernemer moet in Nederland wonen. Tevens moet de onderneming in Nederland zijn gevestigd, of de werkzaamheden moeten voor minimaal 70% in Nederland worden uitgevoerd;
  • De ondernemer moet in 2019 hebben voldaan aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting. Dat houdt in dat minimaal 1.225 uur aan de onderneming is besteed. Het fiscale urencriterium kent nog een aantal aanvullende eisen maar die worden (vooralsnog) niet genoemd in deze regeling. Als de ondernemer nog geen jaar werkt, moet worden aangetoond dat sinds de start gemiddeld 24 uur per week aan de onderneming werd besteed;
  • Ook DGA’s van een BV komen voor de regeling in aanmerking, ingeval van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico’s. Wat hiermee exact wordt bedoeld, is helaas nog niet duidelijk. In elk geval moet de BV verklaren en aannemelijk maken dat de BV nu geen salaris kan uitbetalen aan de DGA.

Aanvragen

De regeling kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020 en geldt dan voor de periode maart, april en mei (terugwerkende kracht tot 1 maart 2020). Als de aanvraag voor de inkomensaanvulling wordt gehonoreerd, wordt deze direct voor 3 maanden toegekend. Uitbetaling vindt wel per maand plaats.

De aanvraag moet worden ingediend bij de gemeente waar de ondernemer staat ingeschreven. Alhoewel de voorwaarden landelijk gelijk zijn en gebruik wordt gemaakt van dezelfde aanvraagformulieren, kunnen gemeentes licht afwijkende aanvraagprocedures hanteren. Daarom kunnen wij niet in algemeenheid zeggen dat wij de aanvraag voor u kunnen indienen. Veelal zal gebruik moeten worden gemaakt van DigiD. De gemeentes zullen binnen 4 weken op de aanvraag beslissen en dan een voorschot verstrekken.

Bij de aanvraag voor inkomensondersteuning moet worden verklaard dat het inkomen in de periode maart-mei waarschijnlijk minder zal bedragen dan het sociale minimum. Als dit achteraf anders blijkt te zijn, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente en zal verrekening plaatsvinden.

De overheid doet een beroep op ondernemers om deze regeling alleen te gebruiken als het echt noodzakelijk is. Gemeentes worden verplicht om bij fraude de bedragen terug te vorderen en een boete op te leggen.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!