Nieuws

Belastingplan 2022: wijzigingen in de vennootschapsbelasting

Er heerst relatieve rust aan het front van de vennootschapsbelasting. Wel wijzigen per 1 januari 2022 de tarieven. Ook zijn er ontwikkelingen rondom de verliesverrekening en de verrekening van Nederlandse dividendbelasting bij verlies-bv’s. De wijzigingen rondom vennootschapsbelasting hebben we voor u onder elkaar gezet.

Tarieven vennootschapsbelasting 2022

Zoals benoemd heerst er relatieve rust aan het front van de tarieven in de vennootschapsbelasting. Na jaren een speelbal van het begrotingscircus te zijn geweest, is in het meest recente belastingplan geen wijziging opgenomen. Toch wijzigt er iets in de tarieven per 1 januari 2022, maar tot die wijziging was vorig jaar al besloten.

Sinds jaar en dag bestaat de tariefstructuur uit twee schijven: een zogenaamd opstapje en de rest. Sinds dit jaar zijn die tarieven respectievelijk 15% en 25%, en daarin is vooralsnog geen verandering voorzien. Wat wel verandert is de ‘lengte’ van het opstapje. Dat zal per 2022 verder worden verlengd tot € 395.000, zodat over een fors groter bedrag het lage tarief van 15% is verschuldigd. Welkom nieuws voor de mkb-praktijk uiteraard. Maar het zou zo maar eens kunnen dat het Vpb-tarief opnieuw kind van de rekening wordt in de strijd om de budgettaire dekking van andere gewenste maatregelen.

Uitgaande van de genoemde tarieven kan bij forse winsten een belastingbesparing van € 39.500 per extra BV optreden. Hoe dat kan worden bereikt, is uiteraard maatwerk. Informeer naar de mogelijkheden!

Wijziging regels verliesverrekening

Ook vorig jaar al besloten, maar pas per 2022 in werking: wijziging van de regels van verliesverrekening. Ook hierin waren de afgelopen jaren veel wijzigingen, maar op dit moment kan een verlies in een bepaald jaar worden verrekend met een verlies uit het voorgaande jaar en daarna met de 6 volgende jaren. Met ingang van 2022 blijft de achterwaartse termijn van één jaar in stand, maar de voorwaartse termijn wordt onbeperkt. Dit gaat zelfs gelden voor verliezen vanaf 2013. Dat is dus goed nieuws voor bedrijven die er lang over doen om verliezen goed te maken.

Wel zal de winst van een bepaald jaar mogelijk niet helemaal met verliezen uit andere jaren kunnen worden teruggebracht naar nul. Als de winst voorafgaand aan de verliesverrekening meer is dan € 1 miljoen, kan het meerdere boven dit bedrag slechts voor 50% worden verminderd door verliesverrekening. Tot € 1 miljoen vindt wel volledige verrekening plaats als er volgende verliezen zijn. Een winst van € 1.500.000 kan dus maximaal tot € 250.000 worden teruggebracht (€ 1 miljoen + 50% van € 500.000).

Verrekening Nederlandse dividendbelasting bij verlies-bv’s

Bv’s kunnen een effectenportefeuille bezitten, waarbij het belang in andere bedrijven minder is dan 5% (denk aan beursaandelen). Als op die aandelen dividend wordt uitgekeerd, wordt daarop 15% dividendbelasting ingehouden. Voor de bv is die dividendbelasting een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting. Als de bv geen of weinig vennootschapsbelasting is verschuldigd doordat een lage winst wordt behaald of zelfs een verlies wordt geleden, wordt het voorschot aan dividendbelasting aan de bv uitbetaald. Dat gaat veranderen.

Vanaf 2022 kan de dividendbelasting nog steeds worden verrekend met de vennootschapsbelasting die is verschuldigd. Als er echter minder vennootschapsbelasting is verschuldigd dan het voorschot aan dividendbelasting (of zelfs helemaal geen), dan wordt het surplus aan dividendbelasting niet langer uitbetaald. Dit bedrag wordt gestald en mag in de toekomst worden verrekend als er weer (voldoende) winst wordt behaald. Hieraan is geen termijn verbonden. Maar als de bv verlies blijft lijden, kan het voorschot dus nooit worden verzilverd. Een soortgelijke regeling bestaat al voor buitenlandse dividendbelasting.

Voorziet u een situatie waarin het voorschot waarschijnlijk niet (volledig) kan worden verrekend, dan kunt u nog dit jaar nadenken over alternatieven. Wellicht heeft u nog een andere bv die wel winst maakt en kan een fiscale eenheid uitkomst bieden.

Verhoging milieu-investeringsaftrek

Verhoging milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrekpost die u krijgt als u investeert in geselecteerde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De aftrekpost wordt bepaald door een bepaald percentage over het aanschaffingsbedrag, dat soms is gemaximeerd. Er zijn drie percentages die alle drie worden verhoogd: van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%.

Er lijkt echter wel een addertje onder het gras te zitten. Omdat de verhoging budgetneutraal moet worden uitgevoerd, zullen bepaalde bedrijfsmiddelen in een lagere categorie worden geplaatst of zelfs helemaal worden geschrapt. Welke dat zijn, is nu niet te voorspellen. Dit zal moeten blijken uit de Milieulijst die altijd eind december wordt gepubliceerd. Onze verwachting is dat de elektrische personenauto wel eens zou kunnen worden geschrapt.

Deze nieuwe percentages zijn van toepassing op investeringen die worden gedaan vanaf 1 januari 2022. Het moment waarop u de verplichting aangaat, is het beslissende moment (en dus niet de leverings- of factuurdatum). Let bovendien op dat u de investeringen binnen 3 maanden na deze bewuste datum moet melden bij het RVO.

Vrijstelling TOGS- en TVL-subsidies

In het kader van de coronasteun hebben ondernemingen diverse subsidies kunnen aanvragen. Ter dekking van doorlopende vaste lasten kon aanvankelijk de TOGS-subsidie worden aangevraagd. Die werd al snel vervangen door de zogenaamde TVL. Vooralsnog zal het derde kwartaal van 2021 het laatste kwartaal met TVL-subsidies zijn.

Bij het uitvaardigen van deze steunmaatregelen werd aangekondigd dat de TOGS en TVL niet zouden worden belast in de vennootschapsbelasting. Dat wordt nu ook formeel, met terugwerkende kracht, geregeld. De bv geeft deze inkomsten wel aan in de resultatenrekening, maar claimt hiervoor vervolgens een vrijstelling in de aangifte.

Let op: de ontvangen NOW-subsidie ter dekking van loonkosten is wel gewoon belast!

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2022? Via onze Belastingplan 2022 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies. 

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42