Nieuws

Wat zat er juist niet in het Belastingplan 2022?

Minstens net zo belangrijk als wat er wél in de belastingplannen van Prinsjesdag is opgenomen, zijn de zaken die niét zijn voorgesteld. Traditiegetrouw wordt in de aanloop naar Prinsjesdag gevreesd voor het vervallen van gunstige regelingen of juist de introductie van ongunstige plannen. Het idee dat de schatkist na de coronasteunmaatregelen wel weer wat aanvulling kan gebruiken, hielp hier dit jaar niet aan mee. Over de volgende onderwerpen kunt u – voorlopig – weer opgelucht ademhalen. 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit 

Met de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (kort: BOF) kunnen ondernemingen onder voorwaarden zeer gunstig via een schenking of erfenis worden overgedragen. Uit wetenschappelijke kring klinkt al langer kritiek dat het best wat minder mag met deze vrijstelling. Aan de andere kant is de Tweede Kamer positief over het nut en de noodzaak ervan voor ondernemers. In het Belastingplan 2022 wordt met geen woord gerept over de BOF. Komt dat er wel als de formatie (eindelijk) leidt tot een nieuw kabinet? Enkele politieke partijen hadden afschaffing of versobering van de regeling immers wel in het partijprogramma staan. Daarom is het nog steeds verstandig met dit onderwerp aan de slag te gaan en gebruik te maken van de huidige gunstige regeling. Lees hier meer over wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van bedrijfsopvolging.

Jubelton

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen met de huidige huizenmarkt op het netvlies, maar een aantal jaar geleden werd de jubelton bedacht om de huizenmarkt uit het slop te trekken. De jubelton is de vrijstelling waarmee aan iedereen tot 40 jaar een belastingvrije schenking mag worden gedaan voor de aanschaf en verbouwing van een eigen woning, of voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Inmiddels is de noodzaak uiteraard verdwenen en blijkt uit onderzoek dat deze de kloof tussen arm en rijk vergroot. Rijp voor de sloop dus, zou je zeggen. Maar het Belastingplan 2022 laat de jubelton vooralsnog bestaan. Bedenk wel dat als straks ergens budget moet worden gevonden voor een andere regeling, de jubelton zomaar eens het kind van de rekening zou kunnen worden. Gebruik ‘m, nu het nog kan. 

Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting 

De afgelopen jaren is veelvuldig geschoven met tarieven in de vennootschapsbelasting. De laatste wijziging gaat weliswaar in per 2022, maar die beslissing was vorig jaar al genomen. Met een zeer laag tarief van 15% uiteraard prettig voor het bedrijfsleven. Maar met name linkse partijen zien in de vennootschapsbelasting een bron om budget uit te scheppen. Het was daarom de algemene verwachting dat een deel van de verlagingen wel zou worden teruggedraaid. Dat is echter – vooralsnog – niet gebeurd, maar de eerste motie om dat wel te doen, is onlangs al aangenomen in de Tweede Kamer. In ons artikel over de vennootschapsbelasting leest u meer over de verwachte tarieven vanaf 2022.

Solidariteitsheffing 

Veel bedrijven ondervinden nog elke dag de nadelige gevolgen van de coronacrisis, maar er zijn ook bedrijven die juist profiteerden van het veranderde bestedingspatroon van de Nederlandse consument. Volgens sommigen zouden die bedrijven best eenmalig een extra duit in het zakje mogen doen. Gelukkig hoeven we ons niet druk te maken over hoe we de juiste groep bedrijven zouden willen afbakenen, want een dergelijke heffing is niet opgenomen in het Belastingplan 2022. 

Levensloopregeling 

Tegen beter weten in hadden sommige levensloopspaarders gehoopt dat alsnog een verlenging van het overgangsrecht zou worden voorgesteld. Dat is er helaas niet van gekomen. Iedereen die nog een tegoed heeft, wordt geacht dat tegoed te genieten op 1 november 2021. Daarmee komt een definitief een einde aan de levensloopregeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2022? Via onze Belastingplan 2022 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies. 

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42