Blog

Aan de slag met Estate planning: 5 nuttige tips

Het geld dat u tijdens leven heeft gespaard, wilt u zo goed mogelijk overdragen aan de volgende generatie. Het is slim om daar al bij leven over na te denken. Door op tijd de juiste stappen te zetten, geeft u uw vermogen op een goede manier door aan uw nabestaanden. In deze blog vindt u 5 handige tips om dat op een strategische manier te doen.

1. Schenkingen

Door het verlagen van uw vermogen bij leven houdt u de uiteindelijke erfbelasting na overlijden zo laag mogelijk. Het verlagen van het vermogen kunt u doen door tijdens leven al een deel van uw vermogen te schenken aan (klein)kinderen, goede doelen of andere personen.

Jaarlijkse schenking aan (klein)kinderen

Heeft u in 2024 al gebruikgemaakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling voor schenkingen aan (klein)kinderen? In 2024 kunt u uw kinderen 6.633 euro en kleinkinderen of derden 2.658 euro belastingvrij schenken. Het bestedingsdoel kunnen zij zelf bepalen. Let op: ouders worden hierbij als één schenker gezien, ook als ze zijn gescheiden.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan uw kinderen? Voor kinderen of hun partner die op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar zijn, geldt een eenmalige belastingvrije verhoging van de schenking van 6.035 euro. Naast de eenmalige verhoging kunt u in hetzelfde jaar niet ook nog de jaarlijkse belastingvrije schenking doen. Afhankelijk van het bestedingsdoel geldt in 2024 de volgende maximale eenmalige verhoogde vrijstelling bij een schenking door ouders aan kinderen:

  • Studie: 66.268 euro (dit geldt voor specifieke studies waarbij de kosten fors hoger zijn dan gebruikelijk)
  • Vrije besteding: 31.813 euro

Let op: deze verhoogde vrijstelling is eenmalig. Als de ontvanger al eerder een beroep op een eenmalig verhoogde vrijstelling heeft gedaan bij een door u gedane schenking, dan kan deze niet opnieuw worden ingezet.

Schenking op papier

Bij een schenking op papier, schenkt u zonder dat het geschonken bedrag daadwerkelijk betaald moet worden. De schenking wordt pas uitbetaald na uw overlijden. De schenking op papier is daarmee een ideale manier van schenking als u wel vermogen hebt, maar de liquiditeit mist. Bijvoorbeeld omdat uw geld nog ‘vastzit’ in onroerend goed, zoals uw huis.

De schenking op papier moet u vastleggen bij de notaris. Over deze schenking bent u ieder jaar 6 procent rente verschuldigd. De schenking op papier komt alleen later op uw erfenis in mindering als de jaarlijkse rente daadwerkelijk (aantoonbaar) is betaald.

Let op: kiest u voor een schenking op papier, dan heeft u een schuld aan uw kinderen en uw kinderen hebben dan een vordering op u. In de inkomstenbelasting (box 3) wordt de hoogte van de heffing bepaald op grond van het soort vermogen. Banktegoeden, vorderingen en schulden kennen ieder hun eigen tarief. De schenking op papier vergt dus wel enige financiële planning binnen de familie.

Op de pagina ‘Schenken op papier in combinatie met box 3: hoe werkt dat precies?‘ vindt u een uitgebreidere toelichting.

Periodieke schenking aan goede doelen

Doet u regelmatig een gift aan goede doelen? Als u regelmatig een gift overmaakt aan goede doelen (ANBI) of verenigingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunt u dit ook doen in de vorm van vaste en periodieke betalingen die uiterlijk eindigen bij uw overlijden. Deze giften zijn in de inkomstenbelasting aftrekbaar als u gebruikmaakt van een notariële of onderhandse akte van schenking. De onderhandse akte wordt niet door een notaris opgemaakt, maar moet wel aan een aantal eisen voldoen. In de akte moet worden aangegeven dat de gift een looptijd van minstens vijf jaar heeft en wanneer deze stopt (uiterlijk bij overlijden). Voor deze giften geldt in de inkomstenbelasting geen drempel. Het jaarlijkse plafond van deze giften is 250.000 euro.

Bedrijfsopvolging

Heeft u een onderneming en wilt u deze bij leven overdragen aan uw kinderen? Schenking van de onderneming behoort in het kader van Estate Planning tot de mogelijkheden. Onder voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling in de schenkbelasting. De komende jaren wordt de bedrijfsopvolgingsregeling aangepast. Lees hier meer over de bedrijfsopvolgingsregeling in 2024, 2025 en 2026.

Aangifte schenkbelasting

Heeft u in 2024 een schenking ontvangen boven de vrijstelling of gebruikgemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling? Zorg dan dat u voor 1 maart 2025 aangifte van deze schenking doet. Uiteraard kunnen wij u hierbij ondersteunen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

2. Huwelijkse voorwaarden

Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden? En worden de huwelijkse voorwaarden nageleefd? Als in uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding is opgenomen, is het belangrijk dat dit jaarlijks wordt nageleefd. Check regelmatig of uw huwelijkse voorwaarden nog voldoen aan uw huidige situatie en wensen. Uiteraard denken wij hierover graag met u mee. Zie hierover ook onze pagina over huwelijkse voorwaarden voor meer informatie.

3. Testament

Heeft u nog geen testament of is uw testament al enige tijd geleden opgesteld? Bekijk regelmatig of uw testament nog voldoet aan uw wensen, uw persoonlijke omstandigheden en de huidige (fiscale) wetgeving. Onze specialisten adviseren u graag over uw testament. Op onze pagina over testamentadvies leest u hier meer over.

4. Levenstestament

Met een levenstestament geeft u iemand een volmacht om tijdens uw leven uw financiële, persoonlijke en medische zaken te regelen op het moment dat u dit zelf niet kunt doen. U geeft in het levenstestament aan op welke manier dit moet gebeuren en wat de gevolgmachtige wel of niet mag regelen. Op deze manier houdt u zelf zoveel mogelijk de regie over uw zaken in een periode dat u deze zelf niet kunt uitvoeren. Door het levenstestament kan worden voorkomen dat zaken niet of niet op tijd geregeld kunnen worden.

In een levenstestament kan bijvoorbeeld worden bepaald dat de gevolmachtigde schenkingen mag doen aan uw (klein)kinderen. In een periode dat u het zelf niet meer kunt regelen, worden uw wensen met betrekking tot Estate Planning op deze manier toch voortgezet.

5. Overleg met uw erfgenamen

Bespreek uw wensen en uw doelen met betrekking tot Estate Planning op tijd met uw kinderen/erfgenamen. Dit kan onduidelijkheden en conflicten na uw overlijden voorkomen.

Hopelijk geven bovenstaande tips inzicht in de fiscale mogelijkheden op het gebied van Estate Planning, schenkbelasting en erfbelasting. Iedere situatie is echter uniek. Het is verstandig om op tijd een specialist in te schakelen om u te begeleiden bij het opzetten van uw Estate Planning. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

Eva van der Heiden

010 - 29 21 538