int(12205)

Uw huwelijkse voorwaarden checken: dit levert het u op

Bij het sluiten van een huwelijk worden vaak huwelijkse voorwaarden opgesteld. In het verleden werden ze vaak gemaakt ter bescherming van het vermogen van de niet-ondernemende partner. Daarnaast maken ze bij een eventuele echtsscheiding de verdeling van het vermogen eenvoudiger en duidelijker. Zeker als de huwelijkse voorwaarden langere tijd geleden zijn opgesteld, is het goed om ze eens onder de loep te nemen. Bent u ondernemer en is in de voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen, dan kan namelijk de continuïteit van de onderneming in gevaar komen als de voorwaarden heel anders uitpakken dan dat u verwacht.

Tot 2018 trouwde je in Nederland automatisch in algehele gemeenschap van goederen als er geen huwelijkse voorwaarden werden opgesteld. Meestal sloten de huwelijkse voorwaarden de gemeenschap uit en bouwde ieder zijn eigen vermogen op. Vaak werd dan een aanvulling gemaakt in de vorm van een (periodiek) verrekenbeding. Vanaf 2018 is de wet gewijzigd en is er sprake van een beperkte gemeenschap. De inwerkingtreding van de nieuwe wet leidde er niet toe dat oude huwelijkse voorwaarden kwamen te vervallen. Daardoor bestaan er nog voorwaarden waarin een verrekenbeding is opgenomen.

Wat is een periodiek verrekenbeding?

Een periodiek verrekenbeding houdt in dat jaarlijks wordt bepaald wat het inkomen is geweest en dat de partners met elkaar delen wat wordt overgehouden. Dat betekent in feite dat de partner die teveel overhoudt van het zogenaamde overgespaard inkomen, de ander moet vergoeden. Dat kan door simpelweg het bedrag over te maken, maar ook door het erkennen van een schuld/vordering over en weer. Het betekent in ieder geval dat daar een goede administratie van moet worden bijgehouden.

Het periodiek verrekenbeding in de praktijk

In de praktijk zien we dat dergelijke periodieke verrekenbedingen vaak niet worden uitgevoerd. Als het huwelijk tot een einde komt is niet meer traceerbaar wie wat heeft gespaard en heeft bijgedragen. In dat soort gevallen bepaalt de rechter vaak dat er alsnog gedeeld moet worden, zoals dat ook gebeurt bij het trouwen met gemeenschap van goederen. De bedoeling van het aangaan van huwelijkse voorwaarden, namelijk de bescherming van het vermogen bij echtsscheiding, verliest dan volledig zijn werking.

Als het periodieke verrekenbeding nooit is uitgevoerd, kan dit nog worden hersteld. Als partners vastleggen wat de verrekening zou moeten zijn geweest, rekening houdend met waardestijgingen en andere facetten, dan kan (om discussie te voorkomen) in een vaststellingsovereenkomst worden bepaald welk deel van het vermogen een ieder toekomt.

U kunt natuurlijk ook alsnog beslissen om over te gaan tot een algehele gemeenschap van goederen dan wel een finaal verrekenbeding opnemen in de huwelijkse voorwaarden. In feite bepaalt u dan dat als het huwelijk eindigt er wordt verrekend alsof er een algehele gemeenschap van goederen is geweest. Dit kan worden vastgelegd via een notariële akte.

Check uw huwelijkse voorwaarden

De conclusie is in ieder geval dat het verstandig is om de huwelijkse voorwaarden eens goed tegen het licht te houden. In de praktijk zien we dat veel mensen in feite niet meer weten wat bij het aangaan van het huwelijk precies hebben afgesproken. En zolang het huwelijk in stand blijft, is dat geen enkel probleem. Maar net zoals het bewust wel of niet nemen van risico’s in een onderneming, is het ook zo dat risico’s in de privésfeer beter op tijd bekend kunnen zijn, dan dat er vervelende verrassingen bij het einde van een huwelijk ontstaan.

Wij kunnen u moeilijk helpen met het huwelijk zelf en het in stand houden ervan. Wel denken we graag met u mee over het inventariseren van uw wensen en de financiële uitwerking daarvan. Neem bij vragen over een check op de huwelijkse voorwaarden vrijblijvend contact met ons op. 

Edwin Moens

mr. Edwin Moens RB

0115 - 74 55 60

06 - 51 16 75 12