Testament­advies: een belangrijk onderdeel van estate planning

Heeft u vermogen en wilt u dit graag op een zo gunstig mogelijke wijze overdragen of nalaten? Wilt u weten of uw testament nog wel up-to-date is? Dan is het mogelijk dat u bezig bent met estate planning en testamentadvies nodig hebt. Op deze pagina leest u wat dit precies inhoudt en wat wij daarbij voor u kunnen betekenen.

Wat is estate planning?

Estate planning is een Engelse term voor het plannen van uw nalatenschap. Dit betekent dat u op een rij zet hoe u op een fiscaal en juridisch zo gunstig mogelijke manier uw vermogen kunt doorgeven aan bijvoorbeeld de volgende generatie. De basis van estate planning is het civiele recht, in het bijzonder het huwelijksvermogens- en erfrecht. Ook het fiscale recht speelt een rol, waaronder inkomstenbelasting, schenkbelasting, erfbelasting en overdrachtsbelasting. Al deze rechtsgebieden beïnvloeden elkaar, waardoor estate planning een complex geheel kan worden.

Schenken

Bij estate planning gaat het om de overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie. Dit kunt u tijdens leven doen door middel van schenkingen. Schenken kan bijvoorbeeld door bank- en spaartegoeden over te maken naar (klein)kinderen of een goed doel, maar ook door zogenoemde schenkingen op papier. Voor advies over vrijstellingen en een schenkingsplan kunt u bij Schipper Accountants terecht. Misschien heeft u een onderneming, wilt u deze overdragen aan de volgende generatie en hierbij ook (een deel) schenken. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze pagina over het thema bedrijfsopvolging.

Samenlevingsvormen en (fiscaal) partnerschap

Wanneer u een partner en/of kinderen heeft is het ook van belang om naar uw samenlevingsvorm te kijken. Het kan zijn dat u gehuwd bent en huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen. Weet u ook wat er in deze huwelijkse voorwaarden staat? Of heeft u deze al enige jaren niet meer bekeken? Dan kan het nuttig zijn om deze eens na te (laten) kijken en mogelijk zelfs aan te laten passen. Misschien woont u juist samen en heeft u zich niet gerealiseerd dat uw partner geen partner is voor het erfrecht, terwijl u dit wel wilt. In dat geval erft uw partner niets, maar zijn uw ouder(s), broer(s) en/of zussen uw erfgenaam.

Testamentadvies

Een ander thema binnen estate planning is de nalatenschap. Het kan emotioneel en moeilijk zijn om hierover te praten, maar het is een belangrijk onderwerp. Wanneer u niets regelt, is het wettelijk erfrecht van toepassing en wordt uw nalatenschap bij overlijden afgewikkeld volgens de wettelijke regelingen. Als u bijvoorbeeld gehuwd bent en er is minimaal 1 kind, dan is de zogenoemde ‘wettelijke verdeling’ van toepassing. De langstlevende ouder krijgt dan alle vermogensbestanddelen toegewezen en het kind krijgt een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Mogelijk is dit niet uw wens. Het kan namelijk zijn dat u een specifiek onderdeel van uw vermogen aan iemand wilt nalaten of dat u juist wilt kiezen voor fiscale optimalisatie.

U kunt uw vermogen vast laten leggen in een testament. Het opstellen en passeren van een testament vindt plaats bij een notaris. Schipper Accountants kan u hierbij begeleiden en adviseren.

Levenstestament

Een testament treedt in werking als gevolg van overlijden. Daarnaast kunt u ook een levenstestament laten opstellen. Hierin legt u vast wie uw financiële, medische en persoonlijke zaken mag en kan regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Het is belangrijk om dit op tijd te regelen en de juiste bevoegdheden vast te leggen. Graag verwijzen wij u naar onze Whitepaper: Het levenstestament en algehele volmacht.

Estate planning bestaat dus uit diverse thema’s die u niet afzonderlijk, maar juist samen moet bekijken. Uiteraard is het belangrijk dat dit aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Graag gaan wij met u over estate planning in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Marijke Roozemond

0166 - 60 12 76