Blog

Schenken op papier in combinatie met box 3: hoe werkt dat precies?

Het komt soms voor dat u een schenking wilt doen, maar nog niet beschikt over de middelen of deze nu nog niet kunt missen. Denk bijvoorbeeld aan geld dat nu nog ‘vastzit’ in uw huis. Schenken op papier kan dan een interessante optie zijn. Door te schenken op papier vindt er namelijk geen directe geldoverdracht plaats, maar gaat de schenker een schuld aan bij de ontvanger. Over deze schuld is de schenker jaarlijks 6% rente verschuldigd aan de ontvanger. Schenken op papier kan om meerdere redenen aantrekkelijk zijn, waaronder het behalen van belastingvoordeel.

In dit artikel:

– Ik wil schenken op papier: waar moet ik rekening mee houden?
– Wat betekent schenken op papier voor de erfbelasting?
– Wat betekent schenken op papier voor de inkomstenbelasting?
– Wat betekent schenken op papier voor de schenkbelasting?

Met een schenking op papier legt u vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Tot die tijd houdt u zelf nog de beschikking over het vermogen. De ontvanger ‘leent’ het geld als het ware aan u terug. Op papier heeft u daarmee een schuld uitstaan waarover u jaarlijks ook rente (6%) moet betalen. Een schenking op papier heet daarom ook wel een ‘schenking onder schuldigerkenning’.

Ik wil schenken op papier: waar moet ik rekening mee houden?

Er zijn een aantal voorwaarden waar de schenking aan moet voldoen. Zo moet er gedurende de looptijd jaarlijks minstens 6% rente door de schenker aan de ontvanger worden betaald. Het voordeel van het betalen van rente aan de ontvanger is dat de jaarlijkse rente belastingvrij overgaat naar de ontvanger. De hoogte van de schenkingsvrijstelling is hierbij niet van invloed.

Een andere voorwaarde is dat een notaris de schenking officieel moet vastleggen, conform de juridische vereisten. Voornamelijk op het moment van overlijden wordt het belang van de notariële akte duidelijk. Als er eerder een informele schenking op papier is gedaan, dan is het mogelijk deze later te formaliseren in een notariële akte. Het is belangrijk dat deze formalisatie plaatsvindt vóór het overlijden van de schenker.

Wat betekent schenken op papier voor de erfbelasting?

Bij schenken op papier is geen erfbelasting van toepassing. De schuld die hieruit voortvloeit, wordt namelijk in mindering gebracht op de nalatenschap. Om de schuld die is ontstaan door de schenking in mindering te brengen, is het van belang dat de schenking voldoet aan bovenstaande voorwaarden.
Door de schuld die in mindering op de nalatenschap wordt gebracht, is uiteindelijk bij overlijden minder erfbelasting verschuldigd.

Wat betekent schenken op papier voor de inkomstenbelasting?

Schenken op papier heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting in box 3. Voor de schenker ontstaat er namelijk een schuld in box 3. Binnen het huidige box 3-systeem wordt gewerkt met een fictief rendement. Voor schulden wordt een negatief rendementspercentage gehanteerd (in 2022 was dit -2,46%). Het definitieve percentage voor 2023 wordt achteraf bekendgemaakt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de schenker kan dit belastingvoordeel opleveren. Het negatieve rendement op de schuld wordt namelijk met het fictieve rendement op spaargeld en andere bezittingen verrekend.

Wat betreft de ontvanger van de schenking op papier, deze verwerft een vordering op de schenker. Deze vordering wordt beschouwd als een ‘overige bezitting’ en wordt belast met een fictief inkomen van 6,17%. Met een belastingtarief van 32% komt de effectieve belastingdruk ongeveer neer op 2% van het bedrag van de vordering. Hierbij is geen rekening gehouden met het belastingvrije vermogen van € 57.000 per persoon.

Het resultaat kan zijn dat de ontvanger mogelijk een hoger bedrag aan belasting moet betalen dan wat er aan rente wordt ontvangen. Bij een nieuwe schenking is het belangrijk om te overwegen of dit opweegt tegen de voordelen in de erfbelasting.

Wat betekent schenken op papier voor de schenkbelasting?

Als de schenking op papier de jaarlijkse schenkvrijstelling overschrijdt, moet over het geschonken bedrag aangifte schenkbelasting worden gedaan. Als de schenking de vrijstellingsgrens overschrijdt betaalt de ontvanger hier schenkbelasting over. De tarieven zijn afhankelijk van de relatie met de ontvanger en de hoogte van de schenking.

In gesprek met onze specialisten?

Wilt u meer informatie over schenken op papier of heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten denken graag met u mee!

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155