Blog

Schenken op papier in combinatie met box 3: hoe werkt dat precies?

Het komt soms voor dat u een schenking wilt doen, maar nog niet beschikt over de middelen of deze nu nog niet kunt missen. Denk bijvoorbeeld aan geld dat nu nog ‘vastzit’ in onroerend goed, zoals uw huis. In zulke gevallen kan schenken op papier een interessante optie zijn. Dit houdt in dat er geen directe overdracht van geld plaatsvindt. In plaats daarvan gaat de schenker een schuld aan bij de ontvanger. Over deze schuld is de schenker jaarlijks 6% rente aan de ontvanger verschuldigd. Schenken op papier kan om diverse redenen aantrekkelijk zijn, vooral door de belastingvoordelen die het met zich meebrengt.

Wat is schenken op papier?

Met een schenking op papier legt u vast dat u op een bepaald moment in de toekomst een bepaald bedrag aan iemand schenkt. Tot die tijd beschikt u echter zelf over uw vermogen. De ontvanger leent het geld in feite tijdelijk aan u terug. Op papier ontstaat er dan een schuld waarover u jaarlijks 6% rente betaalt. Deze regeling wordt een ‘schenking onder schuldigerkenning’ genoemd. De term ‘schenken op papier’ betekent hetzelfde.

Schenken op papier leidt tot een vermindering van erfbelasting, een aantrekkelijk vooruitzicht voor veel mensen die hun vermogen willen overdragen aan de volgende generatie. Deze strategie maakt het mogelijk om de schuld die voortkomt uit de schenking af te trekken van de nalatenschap, wat resulteert in een aanzienlijke besparing op erfbelasting. U draagt vermogen over aan uw dierbaren, maar behoudt nog steeds de controle over uw financiële middelen.

Aandachtspunten en voorwaarden

Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan de schenking moet voldoen om als schenken op papier te worden beschouwd. Allereerst betaalt de schenker gedurende de looptijd van de schenking jaarlijks minstens 6% rente aan de ontvanger. Het voordeel van het betalen van deze rente aan de ontvanger is dat deze jaarlijkse rente belastingvrij is voor de ontvanger. De hoogte van de schenkingsvrijstelling is hierbij niet van invloed.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat de schenking officieel moet worden vastgelegd door een notaris. Hier is een aantal juridische eisen waar u rekening mee moet houden. Voornamelijk op het moment van overlijden wordt het belang van de notariële akte duidelijk. Als er eerder een informele schenking op papier is gedaan, is het mogelijk om deze later te formaliseren via een notariële akte. Het is in ieder geval belangrijk dat de schenkingen op papier voor het overlijden zijn vastgelegd in een notariële akte of zijn uitgekeerd. Vaak wordt de schenking op papier daarom direct bij de notaris vastgelegd. Een zorgvuldige financiële planning is hierbij essentieel. Laat u daarom altijd adviseren door een ervaren financieel adviseur die u kan helpen bij het optimaliseren van de schenking op papier en die rekening houdt met uw specifieke situatie en de meest recente fiscale regelgeving.

Wat betekent schenken op papier voor de erfbelasting?

Eén van de belangrijkste voordelen van schenken op papier is dat er geen erfbelasting van toepassing is. De schuld die voortvloeit uit de schenking wordt namelijk in mindering gebracht op de nalatenschap. Om deze schuld in mindering te kunnen brengen, moet de schenking aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Hierdoor is er bij overlijden uiteindelijk minder erfbelasting verschuldigd.

Wat betekent schenken op papier voor de inkomstenbelasting?

Schenken op papier heeft ook gevolgen voor de inkomstenbelasting in box 3. Voor de schenker ontstaat er namelijk een schuld in box 3. Binnen het huidige box 3-systeem wordt gewerkt met een fictief rendement. Voor schulden geldt een negatief rendementspercentage (in 2022 was dit -2,46%, in 2023 is het fictieve percentage 2,57%). Het definitieve rendementspercentage voor 2023 wordt later bekendgemaakt. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de schenker kan dit belastingvoordeel opleveren. Het negatieve rendement op de schuld wordt namelijk verrekend met het fictieve rendement op spaargeld en andere bezittingen.

Aan de kant van de ontvanger leidt de schenking op papier tot een vordering op de schenker. Deze vordering wordt beschouwd als een ‘overige bezitting’ en wordt belast met een fictief inkomen van 6,17%. Met een belastingtarief van 32% komt de effectieve belastingdruk neer op ongeveer 2% van het bedrag van de vordering. Hierbij is geen rekening gehouden met het belastingvrije vermogen van € 57.000 per persoon.

Dit kan betekenen dat de ontvanger uiteindelijk meer belasting moet betalen dan de rente die wordt ontvangen. Bij een nieuwe schenking is het daarom belangrijk om zorgvuldig af te wegen of de voordelen opwegen tegen de erfbelasting die u anders zou moeten betalen.

Wat betekent schenken op papier voor de schenkbelasting?

Als de schenking op papier de jaarlijkse schenkvrijstelling overschrijdt, moet u over het geschonken bedrag aangifte schenkbelasting doen. De tarieven zijn afhankelijk van uw relatie met de ontvanger en de hoogte van de schenking. Over een schenking hoger dan € 138.642 geldt een verhoogd percentage.

In gesprek met onze specialisten?

Wilt u meer weten over schenken op papier en hoe dit in uw specifieke situatie uitpakt? Heeft u vragen of wilt u advies op maat? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze specialisten staan klaar om u te helpen en adviseren graag over uw financiële planning en de voordelen van schenken op papier. Schenken op papier kan een slimme en fiscaal voordelige manier zijn om vermogen over te dragen aan uw dierbaren en tegelijkertijd uw financiële toekomst veilig te stellen. Wij denken graag met u mee!

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155