Blog

Wanneer ben je een zzp’er en wanneer ben je in loondienst?

Onderaannemers of werkzaamheden uitbesteden, veel ondernemingen hebben er mee te maken. Sinds 2016 is er veel te doen rondom ‘schijnzelfstandigheid’ en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Kunt u de vraag: ‘Wanneer is sprake van een zelfstandige en wanneer is sprake van een dienstverband?’ eenduidig beantwoorden? Wij voorlopig (nog) niet!

De Belastingdienst ontwikkelde de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie om deze problematiek op te lossen. De module werd tot afgelopen juli getest en wordt momenteel geëvalueerd. Hoe succesvol is die webmodule eigenlijk

Indicatie van dienstbetrekking

De pilotomgeving is ruim 22.000 keer geopend en slechts 6.600 deelnemers hebben daarbij de vragenlijst volledig ingevuld (zo’n 30% dus). In 33,9% van de gevallen is aan de hand van de ingevulde vragenlijst een indicatie van een dienstbetrekking gegeven. Opvallend daarbij is dat de uitkomst ‘indicatie dienstbetrekking’ beduidend lager ligt dan in de testfase, toen bedroeg dit nog zo’n 50%. In 9,7% van de gevallen werd een indicatie van een fictieve dienstbetrekking gegeven en in 28% van de gevallen een indicatie buiten dienstbetrekking. In 28,4% van de gevallen kon geen indicatie worden gegeven.

Goed beeld?

Volgens de Kamer van Koophandel waren per 1 januari 2021 bijna 1,1 miljoen mensen voltijd werkzaam als zzp’er. Daarnaast zijn er volgens de KvK ruim 300.000 mensen in deeltijd werkzaam als zzp’er. In totaal zijn er 1,4 miljoen Nederlanders werkzaam als zzp’er. Wanneer je déze getallen afzet tegen de ingevulde Webmodule, dan heeft 0,005% van de zzp’ers (of de opdrachtgevers) de Webmodule ingevuld. Geeft dat een goed beeld van de werkelijkheid? Wij hadden, op basis van onze ervaringen uit de praktijk, verwacht dat bij een groter deel van de ingevulde Webmodules er geen indicatie kon worden gegeven. Ook hadden wij de indicatie ‘dienstbetrekking’ hoger verwacht.

Hoe nu verder?

De webmodule blijft voorlopig als voorlichtingsinstrument bestaan. Er kunnen nog steeds geen rechten aan worden ontleend. Het nieuwe kabinet zal besluiten welke verdere stappen zullen worden genomen rond het werken als zelfstandige en of en in welke vorm de webmodule wordt ingevoerd. Het handhavingsmoratorium is tevens, voor onbeperkte duur, verlengd tot er passende wetgeving is. Hoe u de risico’s tot die tijd zoveel mogelijk beperkt, kunt u teruglezen in één van onze blogs of kijk ons webinar terug!

Blog: ‘Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?
Blog: ‘Fiscale aspecten bij verkapt dienstverband

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met één van onze adviseurs op. Zij gaan graag met u in gesprek!

Webinar ‘Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?

In ons webinar: ‘Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?’ stellen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Heeft u interesse in dit webinar? Klik dan op onderstaande afbeelding om het webinar terug te kijken.

Scan Wet DBA

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie is bedoeld om meer zekerheid te verschaffen over de relatie tussen zzp’ers en de opdrachtgevers, mede om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In de praktijk blijkt dit echter vaak onduidelijk. Er moet gekeken worden naar de feiten en omstandigheden. Met onze scan Wet DBA kunnen wij aan de hand van 20 vragen de grootste risico’s voor uw organisatie in kaart brengen. Een onjuiste situatie kan namelijk vervelende gevolgen met zich meebrengen, denk aan eventuele naheffingen en/of boetes. Wilt u een onjuiste situatie voorkomen? Doe de scan en krijg gratis inzicht in uw situatie!