Blog

Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?

Op het moment dat u een opdracht uitbesteedt, is het de vraag hoe de samenwerkingsrelatie moet worden gekwalificeerd. Is er sprake van een opdrachtnemer of een werknemer? Hieronder leest u meer over het webinar: ‘Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?’ en onze (gratis) scan Wet DBA. 

Soms werken partijen samen op zelfstandige basis, maar is de Belastingdienst van mening dat er sprake is van een (verkapt) dienstverband. Hoe komen ze tot die conclusie? En wellicht belangrijker, wat kunt u er aan doen dit te voorkomen?

De Wet DBA is in 2016 geïntroduceerd als vervanger van de VAR (verklaring geen arbeidsrelatie) om de zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’ beter tegen te kunnen gaan. Het is er met de intreding van deze wetgeving niet duidelijker op geworden en de Belastingdienst hanteert zelfs een handhavingsmoratorium (non-handhaving) tot 1 oktober 2021. Op de vraag: “Wanneer is nu sprake van een arbeidsrelatie en wanneer van zelfstandigheid?” bestaat nog steeds geen duidelijk antwoord.

Het onderscheid tussen beide is niet alleen relevant voor de fiscaliteit, maar tevens vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt en voor de sociale verzekeringen. Zo heeft een zelfstandige geen recht op loondoorbetaling bij ziekte, maar een werknemer wel.

In ons webinar: ‘Een verkapt dienstverband, hoe zit dat?’ stellen we u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving, arbeidsrecht en sociale verzekeringen. Heeft u interesse in dit webinar? Klik dan op onderstaande afbeelding om het webinar terug te kijken. 

Scan Wet DBA

De wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) is bedoeld om meer zekerheid te verschaffen over de relatie tussen zzp’ers en de opdrachtgevers, mede om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In de praktijk blijkt dit echter vaak onduidelijk. Er moet gekeken worden naar de feiten en omstandigheden. Met onze scan Wet DBA kunnen wij aan de hand van 20 vragen de grootste risico’s voor uw organisatie in kaart brengen. Een onjuiste situatie kan namelijk vervelende gevolgen met zich meebrengen, denk aan eventuele naheffingen en/of boetes. Wilt u een onjuiste situatie voorkomen? Doe de scan en krijg gratis inzicht in uw situatie!