Scan Wet DBA

De wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) is bedoeld om meer zekerheid te verschaffen over de relatie tussen zzp’ers en de opdrachtgevers, mede om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In de praktijk blijkt dit echter vaak onduidelijk. Er moet gekeken worden naar de feiten en omstandigheden. Met onze scan Wet DBA kunnen wij aan de hand van 20 vragen de grootste risico’s voor uw organisatie in kaart brengen. Een onjuiste situatie kan namelijk vervelende gevolgen met zich meebrengen, denk aan eventuele naheffingen en/of boetes. Wilt u een onjuiste situatie voorkomen? Doe de scan en krijg gratis inzicht in uw situatie!

Onderstaande vragen kunnen met ja of nee worden beantwoord. Selecteer wat het meest van toepassing is.

Let op: aan de uitkomst van deze scan Wet DBA kunnen geen rechten worden ontleend. De scan biedt slechts een indicatieve uitkomst met betrekking tot de samenwerkingsrelatie tussen uw organisatie en de in uw bedrijf werkende zzp’er.

Stap 1 van 2

Hoeveel werknemers heeft uw onderneming in dienst?(Vereist)
Hoeveel zelfstandigen (bijvoorbeeld zzp’ers) huurt uw onderneming in op jaarbasis?(Vereist)
Wat is de geschatte omzet van uw bedrijf in dit boekjaar (excl. btw)?(Vereist)