Blog

Wat zijn de voordelen van een bv?

Als goed ondernemer weegt u dagelijks de voordelen en nadelen van uw beslissingen af. U denkt hierbij aan het risico en de winsten die uw keuzes met zich meebrengen. Zo heeft u ooit gekozen voor uw ondernemingsvorm. Wellicht heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of bent u aandeelhouder van een besloten vennootschap. Elke rechtsvorm heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. In dit blog nemen wij u mee in de nadelen en voordelen van de bv (besloten vennootschap).

Voordelen van een bv

Wanneer u dit blog leest om te bepalen welk type onderneming bij u past als startende ondernemer, leest u dan zeker ook deze blog: Eenmanszaak of bv: wat is voor u verstandig? In dit blog leest u onder andere de kenmerken en voordelen van een bv in het kader van de aansprakelijkheid, toegang tot de markt, belastingen en overdracht naar uw opvolger.

Aansprakelijkheid

Als ondernemer weet u hoe het is om risico’s te nemen. Echter, deze risico’s mogen u niet uw nachtrust kosten. Bij het bepalen van de ondernemingsvorm is dan ook de aansprakelijkheid een belangrijke factor.

Voordelen bv

Het belangrijkste kenmerk van een bv ten opzichte van de eenmanszaak of vof is het feit dat de bv, in juridische termen, rechtspersoonlijkheid bezit en de eerstgenoemde vormen dit niet hebben. De rechtspersoonlijkheid betekent kortweg dat voor de wet de bv een eigen identiteit heeft. De bv gaat zelf contracten aan, betaalt zelf de belasting, bezit zelf haar zaken en draagt zelf het risico hiervan. Als ondernemer bent u  in vrijwel geen enkele situatie zelf aansprakelijk als het mis gaat, dit is de bv. U hebt de bv, gedeeltelijk, in eigendom. Dit gaat via aandelen in het kapitaal van de bv.

Eén van de voordelen van een bv is dus de scheiding tussen privé en zakelijk. Dit wordt door vele ondernemers als zeer prettig ervaren. In het ergste geval, bijvoorbeeld uw onderneming gaat failliet, bent u dus zelf beschermd hiertegen. Dit in groot contrast met sommige andere ondernemingsvormen waar zakelijk failliet tevens privé failliet betekent.

Let goed op dat bovenstaande natuurlijk alleen maar geldt wanneer u zich als aandeelhouder/ bestuurder van de bv aan de wet heeft gehouden. Onder specifieke omstandigheden kunt u nog altijd aansprakelijk worden gesteld met uw privévermogen.

Nadelen bv

Natuurlijk zitten er aan deze voordelen van een bv ook nadelen. Door de rechtspersoonlijkheid en de daaruit voortkomende belastingen is de bv voor ondernemingen met een lagere winst, fiscaal duurder. Daarnaast heeft de bv een publicatieplicht wat betekent dat u jaarlijks, meestal zeer summier, de jaarrekening moet publiceren via de Kamer van Koophandel (KvK). Ook moet de bv jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting doen. Daarnaast bent u in dienst van uw bv en moet de bv daarvoor een loonadministratie voeren. Tevens zijn aan de oprichting en de instandhouding van een bv kosten verbonden.

Voordelen bv: toegang tot de markt

Eén van de andere voordelen van een bv is de grote (inter)nationale bekendheid van deze rechtsvorm. Door de rechtspersoonlijkheid van de bv is het de bv die de contracten sluit en het eigendom bezit. Aan de onderhandelingstafel met uw leveranciers, afnemers en geldverstrekkers zit dan ook de bv. In Nederland zijn er, volgens de KvK, bijna 400.000 bv’s. De bv geniet daarmee in Nederland grote bekendheid. Daarnaast is de Nederlandse bv goed bekend in het buitenland. Buitenlandse investeerders, afnemers en leveranciers zullen goed overweg kunnen met de bv.

De bv oogt ook professioneel. Door het scheiden van uw privé en zakelijke belangen geeft u aan dat uw onderneming de zaken serieus neemt. De publicatieplicht bij de KvK en het feit dat er bij de oprichting een notaris en bij de instandhouding, meestal, een accountant of fiscalist betrokken is, zorgt voor gevoel van vertrouwen in de bv.

Andere rechtsvormen, met name de vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) en maatschap, zijn in het buitenland minder bekend en stuiten daarom nogal eens op onbegrip. Niet zelden leidt dit tot terughoudendheid bij het zakendoen en dat is zonde.

voordelen bv

Voordelen bv: belasting betalen

Belasting betalen doet de Nederlander over het algemeen liever niet of in elk geval zo min mogelijk. Ook hier zijn er enkele voordelen van een bv te benoemen. De te betalen belasting kan lager zijn dan in andere ondernemingsvormen en de betaling kan wellicht deels worden uitgesteld.

De te betalen belasting

Over de winst van een bv betaalt de bv vennootschapsbelasting. De winst is in 2023 tot € 200.000 belast met 19%, het meerdere met 25,8%. Vergelijk dit met ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid, hier hebben we het over effectieve tarieven van 33% tot 45%. Hierbij dient wel één belangrijke kanttekening te worden gemaakt. Het geld dat wordt verdiend door een bv is van de bv. Wanneer het geld naar de privépersoon wordt uitgekeerd, moet er worden afgerekend in de inkomstenbelasting. Het tarief hier is 26,9% (in 2023). Fiscaal wordt de bv dus pas aantrekkelijk bij hogere winsten.

Uitstel van belastingheffing

Door het feit dat de bv zelf het geld kan bezitten, kan zij ervoor kiezen dit niet uit te keren. Zij kan ook beslissen dit geld te herinvesteren of te sparen. Hierbij hoeft dan (nog) niet de inkomstenbelasting te worden betaald, en onder voorwaarden ook de vennootschapsbelasting niet. Eén van de voordelen van een bv is dus dat op deze manier het betalen van belasting kan worden uitgesteld.

In dit kader zult u wellicht ooit hebben gehoord: één bv is geen bv. Wat hiermee wordt bedoeld, is dat er vaak niet één bv maar minstens twee bv’s worden opgericht. In de ene bv wordt de onderneming gedreven (de werkmaatschappij), de andere bv is de eigenaar van de werkmaatschappij. Deze laatste bv wordt de holding genoemd, u bent weer eigenaar van deze holding. Het grootste voordeel van deze holding is de mogelijkheid om een scheiding tussen de uitvoerende onderneming en het vermogen aan te brengen. Een winstuitkering van de werkmaatschappij aan de holding is namelijk, onder voorwaarden, vrijgesteld van belasting. In de holding kunt u daarom het vermogen, uw oudedagsvoorziening, opbouwen. Daarnaast betekent het failliet van de werkmaatschappij niet automatisch de aantasting van het vermogen in de holding.

Salaris voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

In Nederland geldt dat wanneer iemand werkt voor een bv waarin diegene zelf of de partner meer dan 5% bezit, verplicht een minimumsalaris moet nemen. Dit “gebruikelijk loon” is, in 2023, minimaal de hoogste van de volgende drie bedragen.

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de onderneming of een verbonden onderneming; of
  • € 51.000.

Over dit loon bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Het loon is wel een kostenpost voor de bv en verlaagt de winst en daarmee de winstbelasting.

Voordelen bv: overdracht naar uw opvolger

Door het karakter van zelfstandigheid van de bv is deze niet aan u als persoon gebonden. Zolang u de aandelen in eigendom hebt, is de onderneming natuurlijk van u. Echter, wanneer u besluit om uw onderneming te verkopen, verkoopt u aandelen. Normaal gesproken is hierover inkomstenbelasting van 26,9% verschuldigd, maar als u kiest voor de holding van hierboven, is de verkoopwinst van uw onderneming niet belast in de holding. U kunt het geld dan wederom gebruiken om verdere investeringen mee te doen of te sparen.

Wanneer u uw onderneming wilt overdragen aan uw opvolger, kan dit onder voorwaarden en in specifieke situaties tegen relatief zeer lage of zelfs geen belastingheffing. Hierdoor blijft ook voor de latere generaties uw bedrijf een mooie onderneming. Ons advies is om u hierbij altijd te laten adviseren door een belastingadviseur.

Ondernemen in een bv?

Wegen de voordelen van de bv in uw situatie op tegen de nadelen? Dan is ondernemen in een bv voor u wellicht een goede keus. Om te kunnen ondernemen in een bv, zult u deze eerst moeten oprichten. Dit gebeurt verplicht bij de notaris. Hier heeft u eigenlijk twee keuzes. Indien u al een onderneming hebt, kunt u ervoor kiezen deze te laten omzetten/ inbrengen in de bv. Ook kunt u ervoor kiezen een nieuwe onderneming op te richten.

Deskundig en persoonlijk advies

In beide gevallen is het raadzaam u te laten adviseren door een belastingadviseur. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de beste oplossing voor u. Heeft u vragen over de voordelen van een bv? Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Lees meer over onze fiscale dienstverlening of neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.