Blog

Bv of eenmanszaak: wat is voor u verstandig?

De bv en de eenmanszaak zijn twee veelvoorkomende rechtsvormen in Nederland. Deze rechtsvormen verschillen van elkaar op het gebied van bijvoorbeeld de belastingdruk en aansprakelijkheid. Maar wat zijn die verschillen nou precies? En welke rechtsvorm past dan het best bij uw situatie: de bv of eenmanszaak? In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen voor u op een rij.

Bv of eenmanszaak

Veel ondernemers starten hun bedrijf met een goed idee én een bezoek aan de Kamer van Koophandel. Na de inschrijving in het handelsregister is het dan zover, u heeft een eenmanszaak en bent ondernemer. Het werk kan beginnen! Het gaat goed en er wordt winst gemaakt. Maar dan valt er een blauwe envelop op de deurmat; u moet inkomstenbelasting betalen. Het belastingtarief in de inkomstenbelasting loopt in 2023 op tot bijna 50%. Kan dit niet anders? Jawel, via de besloten vennootschap (bv). Deze rechtsvorm heeft verschillende voordelen ten opzichte van de eenmanszaak. Maar past deze rechtsvorm ook bij uw situatie? Waar moet u rekening mee houden in de keuze tussen een bv of eenmanszaak?

Bv of eenmanszaak: rechtsvorm en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid is een belangrijke factor om mee te nemen in uw keuze tussen een bv of eenmanszaak.

Aansprakelijkheid eenmanszaak

De eenmanszaak heeft in juridische termen geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt kortweg in dat u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden van de eenmanszaak. Een schuldeiser kan zich naast het ondernemingsvermogen ook verhalen op uw privévermogen, zoals uw eigen huis of uw auto. Zakelijk failliet betekent hier ook persoonlijk failliet. Dit werkt bijvoorbeeld door in uw kansen of voorwaarden bij een hypotheek voor uw huis en het zakendoen met bepaalde leveranciers of afnemers.

Aansprakelijkheid bv

De bv heeft wel rechtspersoonlijkheid. Zij heeft een eigen kapitaal (minstens 1 eurocent) dat is verdeeld in aandelen. De eigenaar van de aandelen noemen we aandeelhouder. Is deze persoon tevens de directeur, is hij/zij directeur-grootaandeelhouder (DGA). De bv heeft door haar rechtspersoonlijkheid vergelijkbare rechten en plichten als een natuurlijk persoon. De bv kan dus op eigen naam en voor eigen risico contracten sluiten, leningen aangaan, zaken verkopen en geld aanhouden. Dit betekent tevens dat als de bv failliet gaat, uw privévermogen, normaal gesproken, buiten schot blijft. Deze aansprakelijkheidsscheiding tussen de bv en u als persoon wordt door vele ondernemers als een grote pré ervaren.

Bv of eenmanszaak: belasting betalen

Ook op het gebied van de belastingdruk en beschikbare regelingen zijn er verschillen tussen de bv en eenmanszaak.

De eenmanszaak en de belasting

Het resultaat van de eenmanszaak wordt ook voor de belasting toegerekend aan de natuurlijk persoon. U betaalt als ondernemer dus inkomstenbelasting. Het hoogste tarief van de inkomstenbelasting schommelt al jaren rond de 50%. Als gevolg van de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek is het effectieve tarief maximaal ongeveer 45%. Tot een winst van bijna € 70.000 is het effectieve tarief zelfs maar ongeveer 33%. Dit maakt dat vanuit fiscaal oogpunt ondernemen in eenmanszaak vrijwel altijd voordeliger is dan de bv.

De bv en de belasting

De bv betaalt geen inkomstenbelasting, maar vennootschapsbelasting over haar winst. Het tarief voor de vennootschapsbelasting is in 2023 19% tot de eerste € 200.000. Over het meerdere wordt 25,8% vennootschapsbelasting geheven.

Let wel op dat dit geld dan nog van de bv is en niet van u als privépersoon. Bij uitkering van de nettowinst naar privé is nog inkomstenbelasting over aanmerkelijk belang verschuldigd. U bepaalt echter zelf het moment wanneer u het geld naar privé uitkeert. U kunt er ook voor kiezen het geld “in de bv te laten staan” als een soort spaarpot of als middelen om investeringen te plegen in de bv. U kunt dus een deel van de belastingheffing uitstellen, terwijl dat bij een eenmanszaak niet kan. Alhoewel het fiscaal op termijn iets duurder kan zijn, wordt dit uitstel door veel bv-ondernemers als zeer prettig ervaren. Het tarief aanmerkelijk belang is in 2023 26,9%.

Gebruikelijk loon

Wanneer u werkt voor uw eigen bv (u of uw partner heeft minimaal 5% van de aandelen) bent u verplicht uzelf een gebruikelijk loon (salaris) uit te keren. Dit salaris is, behoudens enkele uitzonderingen, in 2023 tenminste € 51.000. Over dit salaris betaalt u in privé inkomstenbelasting. Dit salaris is wel een kostenpost voor de bv en verlaagt dus de winst(belasting).

Bv of eenmanszaak: de kosten

Ook de kosten spelen voor veel ondernemers een rol in de keuze tussen een bv of eenmanszaak. De meest voorkomende redenen waarom ondernemers kiezen voor een eenmanszaak zijn de eenvoud van oprichting en de lagere (opstart)kosten van een eenmanszaak. De bv moet u oprichten bij een notaris en u moet jaarlijks een jaarrekening (vaak vereenvoudigd) publiceren bij de Kamer van Koophandel. Ook moet er jaarlijks een aangifte vennootschapsbelasting worden opgesteld en een loonadministratie worden gevoerd.

Bv of eenmanszaak? Later omzetten is mogelijk

Naast de hierboven beschreven zaken zijn er nog andere aandachtspunten om over na te denken. Zo kan een bv voordelen opleveren bij het aantrekken van investeerders, handel in het buitenland en de eventuele overdracht naar de volgende generatie of een geïnteresseerde koper.

Eenmaal begonnen als eenmanszaak zit u hier gelukkig niet voor altijd aan vast. Indien u uw onderneming wilt omzetten naar een bv is dit mogelijk op drie manieren.

  1. U kunt uw eenmanszaak verkopen aan de bv.
  2. De eenmanszaak fiscaal stoppen en een nieuwe bv starten
  3. U brengt uw eenmanszaak geruisloos (zonder belasting te betalen) in een nieuwe bv in.

Laat u hierbij goed informeren, want de Belastingdienst kijkt hierbij over uw schouder mee. Een goede vormgeving voorkomt belastingheffing bij de omzetting. Wilt u verdiepende informatie over de voordelen van een bv? Lees dan ook ons artikel: Wat zijn de voordelen van een bv?

Goede begeleiding

De redenen om te kiezen tussen een bv of eenmanszaak zijn niet enkel fiscaal, maar veel ruimer. Én wanneer u ervoor kiest om over te stappen naar de bv, moet u nog kiezen hoe u dit wilt vormgeven. Zoals Cruijff ooit zei: “Elk nadeel heb zijn voordeel” . En bij deze keuzes verdient u goed advies voordat u deze keuze maakt. Wij helpen u graag bij het zoeken naar de beste oplossing voor u.

Bv of eenmanszaak: wat is voor u verstandig?

Heeft u vragen, behoefte aan meer informatie of wilt u graag een vrijblijvend gesprek over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op! Meer weten over onze fiscale dienstverlening? Lees er hier meer over.