Nieuws

Nederlandse aannemers in België, denk aan de btw!

Werkt u als Nederlandse aannemer aan een gebouw in België en bent u zelf niet in België gevestigd? Dan is het goed om, voordat u een opdracht aanneemt, duidelijk te hebben of u Nederlandse of Belgische btw verschuldigd bent en wie die moet betalen.

Werken aan onroerend goed

U bent namelijk bij werken aan onroerende goederen, bij constructies, werken die aan de grond vastzitten en bij grond- en tuinwerken, btw verschuldigd in het land waar het onroerend goed is gelegen (volgens de Europese btw-richtlijn). In dit geval dus België.

Wie moet betalen?

Wanneer uw klant een in België gevestigde ondernemer is en periodiek btw-aangiften doet, verlegt u de btw naar uw klant. Dat betekent dat uw klant de btw dus via zijn aangifte moet voldoen. Zorg dat u over het Belgisch btw nummer beschikt en zet dit ook op uw facturen. De verlegging is alleen van toepassing als uw afnemer een Belgische ondernemer is. Deze regeling is dus niet van toepassing als u  voor een in Nederland gevestigde aannemer met een Belgisch btw-nummer werkt!

Is uw klant niet belastingplichtig, maar bijvoorbeeld een particulier, dan bent u verplicht om uw Belgische btw aan te rekenen aan uw klant. Ook is het nodig om een btw-aangifte in te dienen en de btw in België te betalen.

Aangifte in België

U heeft als buitenlandse aannemer die de btw moet voldoen voor werken verricht aan een in België gelegen onroerend goed, een Belgisch btw-nummer nodig. Dit nummer vraagt u aan via het Centrum Buitenland.

Centrum Buitenland
Kruidtuinlaan 50 Bus 3410
1000 Brussel
E-mail: foreigners.team1@minfin.fed.be
Tel: 0257 740 50

Het Centrum Buitenland bepaalt hoe vaak u aangifte doet. Wanneer u regelmatig werken uitvoert, is dat maandelijks of elk kwartaal.

Btw-tarief

Het standaard tarief is 21%. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld zoals bij renovatie- of herstellingswerken aan een privéwoning van meer dan 10 jaar oud, mag u een verlaagd tarief van 6% hanteren. Voor sociale huisvesting kan onder strikte voorwaarden een verlaagd tarief van 12% worden toegepast.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de België Desk.