Blog

Belastingvrij salaris of pensioen bij overlijden

Een overlijden is een triest moment waarmee ik, binnen mijn functie, onvermijdelijk regelmatig mee te maken krijg. Gesprekken daarover, een enkele keer zelfs voorafgaand aan een naderend overlijden, gaan je als adviseur niet in de koude kleren zitten. Je treft mensen onder omstandigheden die niemand wil en lang niet iedereen zit op zo’n moment te wachten op een fiscaal advies. Toch kan er van alles worden geregeld omtrent een overlijden. Denk aan een testament, huwelijkse voorwaarden of schenkingen. Een mogelijkheid met salaris of pensioen wordt weleens over het hoofd gezien. Om u niet direct rondom een overlijden deze laatste optie onder de aandacht te brengen, wijd ik deze blog hieraan.

Wettelijk gezien is een werkgever verplicht om aan de erfgenamen van een overleden werknemer een maandsalaris te betalen. Van oudsher is dat bedoeld om de uitvaart te kunnen bekostigen. Die overlijdensuitkering is niet belast met loon- en inkomstenbelasting. Fiscaal is het echter zelfs mogelijk om maximaal drie maandsalarissen onbelast uit te betalen. In veel cao’s of personeelsvoorwaarden is het wettelijke minimum dan ook opgetrokken richting het fiscale maximum.

Tot zo ver misschien niet veel nieuws. Twee zaken die echter minder bekend zijn:

  • Als werkgever is het fiscaal ook mogelijk om maximaal drie maanden belastingvrij uit te keren indien het geen loon maar pensioen betreft (een pensioengerechtigde is immers ook een ‘werknemer’ in de zin van de wet).
  • De onbelaste uitkering mag ook plaatsvinden als niet de werknemer overlijdt, maar als zijn/haar partner of (pleeg)kind overlijdt.

Voor deze uitkering is uiteraard wel de medewerking van de werkgever nodig. Over het algemeen zal een werkgever de uitkering niet zomaar aanvullen tot het fiscale maximum als hij daartoe niet verplicht is. Eventueel is het wel mogelijk om overtollige vrije dagen of andere belaste inkomsten in te wisselen voor de onbelaste uitkering. Wist u dat deze uitkering niet eens direct geregeld hoeft te worden? Het moet uiterlijk plaatsvinden in het jaar na het overlijden.

UPDATE mei 2024: De Belastingdienst beschouwt overlijdensuitkeringen als fictief onderdeel van de erfenis, waardoor dit wordt belast voor de heffing van erfbelasting. Dit geldt niet voor de ene maand die op grond van het arbeidsrecht moet worden betaald aan de nabestaanden van een overleden werknemer. Maar dus wel voor de tweede en derde maand die extra worden betaald. Bij gepensioneerden geldt het zelfs voor alle drie de maanden.

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die in dienst zijn van hun ‘eigen’ bv (of daaruit pensioen ontvangen) kunnen hier ook gebruik van maken. Over het algemeen zullen zij in zichzelf een werkgever treffen die wel wil meewerken. De overlijdensuitkering hoeft niet eens expliciet te zijn toegezegd, maar kan dus worden toegepast na overlijden van de dga, diens partner of kind. Als naast de dga ook de partner in dienst is, kan dit zelfs dubbel. Stel dat een man en een vrouw beiden in dienst van de ‘eigen’ bv zijn of daaruit pensioen ontvangen. Bij overlijden van de man kunnen zijn nabestaanden onbelast drie maandsalarissen of pensioenuitkeringen ontvangen. Ook de achterblijvende vrouw kan fiscaal onbelast drie (eigen) maandsalarissen of pensioenuitkeringen ontvangen omdat haar partner is overleden. De extra salaris- of pensioenlasten zijn gewoon aftrekbaar voor de bv.

Het is misschien een lastig onderwerp om over na te denken (kort) na een overlijden, daarom is het belangrijk dat u hier al eerder over nadenkt en over spreekt. Uiteraard denken onze adviseurs graag met u mee. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42