Blog

CSRD: alleen maar kosten of ook kansen?

Met de Corporate Substainability Reporting Directive (CSRD) zijn grote bedrijven verplicht om over boekjaar 2024 te rapporteren over hun belangrijkste thema’s, doelstellingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid. Zorgt de CSRD nu echt alleen maar voor kosten? Of biedt het ook kansen?

Groen, sustainable, duurzaam. Als ondernemer heeft u de afgelopen jaren ongetwijfeld met deze termen te maken gehad. Of het nu komt door klimaatverandering, hoge energieprijzen of goede behandeling van werknemers: deze thema’s zijn inmiddels bijna dagelijks onderwerp van gesprek in menig directiekamer. Grote bedrijven moeten hun inspanning op ‘groene’ thema’s vanaf boekjaar 2024 vastleggen in een duurzaamheidsverslag. Zo’n verslag bevat al snel minimaal vijftig pagina’s. Reden voor veel ondernemers om deze ‘papieren tijger uit Brussel’ met bedenkingen te bekijken. De duurzaamheidsrapportage gaat voor veel extra kosten zorgen. En in de huidige krappe arbeidsmarkt, welke collega’s gaan met de rapportage aan de gang?

De kosten van een CSRD-rapportage

Het rapporteren over duurzaamheid heeft de nodige voorbereiding nodig. Om te kunnen rapporteren is het nodig om als eerste strategische en materiële thema’s te bepalen waarop u wilt rapporteren. Deze thema’s zijn verdeeld over de categorieën Environment (E), Social (S) en Governance (G). Kijk hierbij niet alleen naar wat u zelf belangrijk vindt, maar ook naar wat uw belangrijkste stakeholders vinden op het gebied van duurzaamheid. Dit is de zogenaamde ‘dubbele materialiteitsanalyse’.

Bepaal daarna relevante datapunten om vervolgens te kunnen meten hoe uw onderneming op de gekozen materiële thema’s presteert. Stel ook doelstellingen en acties op, zodat het duurzaamheidsverslag een duidelijk beeld geeft van wat uw onderneming wil doen en hoe u dit wilt bereiken.

De kosten van zo’n traject verschillen uiteraard per onderneming. Onder andere de markt waarin u actief bent, of u internationaal zakendoet en de kwaliteit, optimalisatie en automatisatie van bedrijfsprocessen spelen daarin een rol. Als u al beschikt over goed geautomatiseerde processen en registraties is de integratie van CSRD waarschijnlijk eenvoudiger. Heeft u deze kennis niet zelf in huis? Laat u dan ondersteunen door gespecialiseerde adviseurs.

De kansen van CSRD

De verplichte duurzaamheidsverslaggeving kost geld, maar biedt ook veel kansen. Deze relatief nieuwe vorm van verantwoording richt zich niet op de hoogte van de winst, maar op de bijdrage van een onderneming aan de maatschappij. Ondernemingen die zich het snelst en beste aan passen, zullen van de CSRD-verplichting profiteren.

Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van krediet. Daarbij wordt tegenwoordig steeds vaker gekeken naar duurzaamheidsscores en -doelstellingen. Dit geldt ook steeds vaker voor het inschrijven op overheidsopdrachten of subsidieaanvragen. Een heldere duurzaamheidsstrategie biedt dus duidelijke groeikansen voor uw onderneming. Mogelijk kunt u dan wél dat benodigde krediet verkrijgen, die belangrijke opdracht binnenhalen of benodigde subsidie ontvangen. Dit kan u belangrijke concurrentievoordelen geven en zorgt daarmee voor een duurzamere onderneming die winstgevend is. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten.

Misschien biedt CSRD u niet direct concurrentievoordeel of groei, maar de rapportageverplichting kan u wel helpen om uw onderneming toekomstbestendig te maken en te houden. Door de uitgebreide analyse vooraf, kunt u potentiële risico’s die het voortbestaan van uw onderneming bedreigen, vroegtijdig signaleren. Denk aan pakketbezorgers die in opdracht van een grote (beursgenoteerde) onderneming pakketjes in stadscentra bezorgen. Op afzienbare termijn kunnen zij te maken krijgen met wet- en regelgeving én een opdrachtgever die eisen stelt aan de CO2-uitstoot van het wagenpark. De grote opdrachtgever moet hier in haar eigen duurzaamheidsverslag natuurlijk over rapporteren.

Als u hier mee vooroploopt biedt dit een uitgelezen mogelijkheid om juist klanten aan te trekken en daarmee uw onderneming te laten groeien.

De kost gaat voor de baat uit

Ook voor duurzaamheid en de rapportage daarover geldt dat de kost voor de baat uitgaat. Niets doen is geen optie. Niet alleen is de wetgeving op Europees niveau aangenomen, de maatschappij verandert. Voor de moderne stakeholder is het enkel behalen van groei en winst niet meer het enige en belangrijkste doel. Ook de manier waarop dat wordt bereikt en de bijdrage die de onderneming levert aan de maatschappij worden steeds belangrijker bij de prestatiebeoordeling van uw onderneming. Zet op tijd stappen en bekijk welke impact duurzaamheid heeft op de strategie en visie van uw onderneming. Zo kunt u de kansen die duurzaamheid biedt verzilveren. Duurzaamheid en groei gaan zo hand in hand!

De drie thema’s binnen CSRD, Environment (E), Social (S) en Governance, raken veel onderdelen van uw onderneming. Heeft u behoefte aan een adviseur die u adviseert bij het maken van duurzame keuzes? Neem dan contact op met de adviseurs van Schipper Accountants. Wij denken graag met u mee!

Alex Louwerse MSc