Nieuws

Belastingplan 2023: wijzigingen voor werkgevers

Het belastingplan had ook voor werkgevers nieuws in petto. De onbelaste kilometervergoeding gaat volgend jaar omhoog en de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt (beperkt) verhoogd. Werkgevers met werknemers van buiten Nederland krijgen te maken met een versobering van de 30%-regeling.

De onbelaste reiskostenvergoeding

Voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke ritten (ongeacht het vervoersmiddel) mogen werkgevers hun werknemers een onbelaste kilometervergoeding geven. Tot en met 19 cent per kilometer is dit gericht vrijgesteld, zodat de vergoeding ook niet in de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. Het bedrag van deze vergoeding wordt verhoogd: tot 21 cent in 2023 en 22 cent in 2024.

Volgens het arbeidsrecht zijn werkgevers niet verplicht om deze hogere verhoging aan hun werknemers te geven. Dat kan anders liggen als in een arbeidsovereenkomst, CAO of arbeidsvoorwaarden is afgesproken aan te sluiten bij de maximale fiscale vergoeding.

Beperkte verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U kunt die vergoedingen aanwijzen als zogenaamd eindheffingsbestanddeel. Dat betekent dat de vergoeding niet tot het individuele loon van de werknemer wordt gerekend, en de eventuele heffing voor rekening van de werkgever komt. Die heffing voor de werkgever is er niet zo lang de post onder een vrijstelling valt of als nihilwaardering kwalificeert. Is dat niet het geval, dan valt de post in de vrije ruimte. Binnen de vrije ruimte geldt een bedrag waarover geen eindheffing is verschuldigd, ook wel het forfait genoemd. Dat bedrag is afhankelijk van de fiscale loonsom . Komen de posten in de vrije ruimte boven het forfait uit, dan is werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Het forfait bestaat uit twee delen: een hoog percentage over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom en een lager percentage over het restant. Voor 2022 bedroeg dit 1,7% over de eerste € 400.000 en 1,18% over de rest. Vanaf 2023 wordt het eerste percentage blijvend verhoogd tot 1,92%. Voor een werkgever levert dit een maximale besparing van € 704 op.

Het gebruik van de zogenaamde concernregeling, waarbij werkgevers binnen een concern de WKR vrijwillig gezamenlijk toepassen, wordt hiermee minder interessant. Bij gebruik van de concernregeling kan namelijk maar één keer gebruik worden gemaakt van het hoge percentage.

Versobering 30%-regeling

Werknemers die vanuit het buitenland worden aangenomen om in Nederland te komen werken, kunnen te maken krijgen met extra kosten, zoals kosten voor huisvesting, taalcursussen of familiebezoek in het land van herkomst. Als deze werknemers een specifieke deskundigheid bezitten, kan de werkgever deze extra kosten onbelast vergoeden. Dit kan op basis van de werkelijke kosten, maar de werkgever heeft ook de mogelijkheid om een vast percentage van 30% van de totale vergoeding onbelast uit te keren. Deze mogelijkheid wordt volop gebruikt om buitenlandse werknemers te werven. De regeling is de afgelopen jaren echter een aantal keer versoberd. Per 2024 staat een nieuwe versobering op de planning.

Vanaf 2024 kan de 30% onbelaste uitkering alleen nog worden toegepast over loon tot aan de zogenaamde Balkenende-norm (2022: € 216.000). Voor het meerdere kan deze regeling niet langer worden toegepast. De kosten van een internationale school voor kinderen van de werknemer kunnen nog wel apart worden vergoed. Een werkgever kan er overigens nog steeds voor kiezen om de werkelijke extra kosten te vergoeden.

Voor werknemers die in 2022 al gebruikmaakten van deze 30%-regeling, blijven de oude regels ook nog in 2024 en 2025 gelden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2023? Via onze Belastingplan 2023 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155