Downloads

Whitepaper: de 30%-regeling

Om allerlei redenen kan het voorkomen dat werknemers van buiten Nederland worden aangeworven of dat juist Nederlandse werknemers werkzaamheden in het buitenland gaan verrichten. Dit kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden ook wel extraterritoriale kosten genoemd. De daadwerkelijk gemaakt extraterritoriale kosten kunnen worden vergoed door de werkgever.

Echter, om de administratieve last voor werkgevers en werknemers te verlichten, bestaat er een fiscale faciliteit, de zogenoemde 30%-regeling. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, mogen een vergoeding ter grootte van 30% van hun loon onbelast ontvangen.

Klik op de onderstaande button om de whitepaper gratis te downloaden.

Click on the button below to download the whitepaper for free.