Nieuws

Belastingplan 2023: wijzigingen in de inkomsten­belasting (algemeen)

Er zijn dit jaar enkele wijzigingen met betrekking tot de inkomstenbelasting. Zo wijzigt het tarief in box 1. Ook zijn er aanpassingen in de heffingskortingen aangekondigd en is er nieuws over de middelingsregeling. Geen onderdeel van het huidige belastingplan, maar wel relevant is dat er een laatste stap plaatsvindt in de afbouw van de fiscale voordeel aftrekposten. In dit artikel zetten we de wijzigingen op een rij.

Tarief box 1

Sinds een aantal jaar bestaat het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting uit twee schijven (voor AOW-gerechtigden uit drie). Het lage tarief wordt heel licht verlaagd, van 37,07% naar 36,93%. Dit is aanzienlijk minder dan verwacht. Dit levert maximaal € 102 aan belastingbesparing op. Wel wordt het bedrag waarover dit lage tarief wordt berekend, verlengd tot ruim € 73.000 (dit was € 69.399). Voor diegenen met een inkomen rond deze nieuwe grens kan dit aanzienlijk besparen. Het hoge tarief blijft namelijk gewoon 49,5%. 

Voor AOW-gerechtigden wordt de eerste schijf (waarover sociale premies zijn verschuldigd) verlengd, zodat minder inkomstenbelasting is verschuldigd.

Heffingskortingen

Zoals ieder jaar wordt er geschoven in de heffingskortingen, maar dit jaar zijn er enkele fundamentele wijzigingen. 

Verhoging arbeidskorting

Om de belastingheffing op arbeid te verminderen, wordt de arbeidskorting fors verhoogd. Het maximum bedrag bedraagt vanaf volgend jaar ruim € 5.000 (bijna € 800 meer dan in 2022). Wel vindt de afbouw sneller plaats: iedere euro inkomen boven € 37.626 vermindert de arbeidskorting met 6,51 cent. In feite is dit dus belastingheffing van 6,51%. Vanaf een inkomen van circa € 115.000 bestaat daarom geen recht meer op arbeidskorting 

Afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een stimulans voor ouders met jonge kinderen om betaalde arbeid te verrichten. In 2022 levert dat maximaal € 2.534 aan heffingskorting op. Vanwege het voornemen om de kinderopvang in de toekomst vrijwel helemaal gratis te maken, wordt de IACK opgeofferd en dus afgeschaft vanaf 2025. Voor ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025 geldt een overgangsregeling. Zolang het jongste kind van vóór 2025 nog geen 12 jaar is, blijft recht op de IACK bestaan. Deze ouders gaan echter wel profiteren van de (bijna) gratis kinderopvang. Uiterlijk in 2037 is de IACK volledig uitgefaseerd. 

Inkomen voor afbouw algemene heffingskorting

Ook de algemene heffingskorting kent een afbouwsystematiek, waarmee de korting daalt naarmate inkomsten toenemen. Op dit moment wordt daarvoor alleen het inkomen in box 1 in aanmerking genomen. Vanaf 2025 zal echter ook het inkomen in box 2 en 3 hiervoor gaan meetellen. Daardoor zullen mensen met weinig box 1-inkomen maar mét box 2- en/of box 3-inkomen recht hebben op minder algemene heffingskorting.

Afschaffing middelingsregeling

Middeling is een regeling die is bestemd om bij wisselende inkomen in box 1 de belastingdruk te verminderen. Bij een ongelijke verdeling van inkomens over drie opeenvolgende jaren kan sprake zijn van een hogere heffing dan wanneer het inkomen meer gelijk zou worden verdeeld over de drie jaren. Met de middelingsregeling wordt dit nadelige effect aanzienlijk verminderd. Burgers moeten dat echter wel zelf aanvragen. De regeling is echter bewerkelijk en wordt daarom met ingang van 2023 afgeschaft. Wel geldt een overgangsregeling, waardoor nog middeling kan worden toegepast over het tijdvak 2021-2023 (mits 2021 nog niet eerder in een middelingstijdvak is betrokken) of 2022-2024. 

Laatste stap afbouw fiscale voordeel aftrekposten

Dit is geen onderdeel van het huidige belastingplan maar wel het slotstuk van een wijziging die enkele jaren geleden is ingezet. Vanaf 2023 kunnen veel aftrekposten (giftenaftrek, aftrek voor betaalde partneralimentatie) en de renteaftrek van eigenwoningschulden nog maar leiden tot een fiscaal voordeel van maximaal het tarief van de eerste schijf (36,93%). Dat betekent dat dergelijke aftrekposten dus een lager fiscaal voordeel opleveren. Bij de verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners kan het soms lonen om de aftrekposten niet langer toe te rekenen aan de partner met het hoogste inkomen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2023? Via onze Belastingplan 2023 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42