Nieuws

Belastingplan 2023: wijzigingen voor BV’s en DGA’s

In het nieuwe Belastingplan voor 2023 is er een aantal belangrijke wijzigingen voor de BV’s en directeuren-grootaandeelhouder. Al jaren zijn DGA’s het kind van de rekening als er budgettaire dekking wordt gezocht voor belastingverlagingen elders. Het Belastingplan 2023 maakt daarin helaas geen uitzondering. Deze keer voor zowel de vennootschapsbelasting als box 2 in de inkomstenbelasting.

Tarief vennootschapsbelasting 

Voor het zesde jaar op rij wordt er geschoven met de tarieven in de vennootschapsbelasting, zowel met het tarief zelf als met het bedrag waarover het lage tarief wordt berekend. Dit allebei ten nadele van de bv.

Het tarief in 2022 is als volgt: 

Winst tot en met € 395.000: 15%
Winsten boven € 395.000: 25,8% 

Het voorstel voor de tariefstelling in 2023 is: 

Winst tot en met € 200.000: 19%
Winsten boven € 200.000: 25,8% 

Voor een bv met een winst van € 395.000 in 2023 betekent dit een extra heffing van € 29.060. Er is geen nadere toelichting nodig om aan te geven dat dit met name het mkb-sector hard zal raken.  

Door deze ingrijpende wijziging kan het (weer) sneller lonen om na te gaan of er meerdere malen gebruik kan worden gemaakt van het tariefopstapje van € 200.000. Zo kan onder omstandigheden verbreking van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting voordelig zijn. Daarnaast zijn er in sommige gevallen mogelijkheden om verschillende activiteiten over verschillende BV’s te verdelen. Let hierbij wel goed dat dit soort zaken volgens de fiscale spelregels plaatsvinden. 

Tarief box 2 

Nettowinsten van de bv leveren bij uitkering naar privé ook nog een heffing op in box 2 van de inkomstenbelasting. Het voordeel is dat een DGA het moment van uitkering zelf in de hand heeft en de belastingheffing dus kan uitstellen. Dat kan handig zijn, bijvoorbeeld als het geld in de bv goed kan worden gebruikt voor investeringen. Veelal voelen DGA’s er weinig voor om belasting te betalen en potten ze het geld in de bv op. Dit is de wetgever een doorn in het oog, omdat DGA’s doorgaans via een lening van de bv toch over het geld van de bv kunnen beschikken. Hiertoe is reeds de maatregel van het excessief lenen genomen (inwerkingtreding 2023), maar de wetgever komt nu met een vriendelijker alternatief om de DGA ertoe te bewegen jaarlijks dividend uit te keren. 

Het tarief in box 2 is jarenlang 25% geweest, maar is in 2020 en 2021 al gestegen tot 26,9%. Per 2024 komt er een differentiatie in het tarief. De eerste € 67.000 box 2-inkomsten worden jaarlijks belast tegen 24,5%. Het meerdere wordt echter wel belast tegen 31%. Enerzijds dus een forse tariefstijging, maar ook de mogelijkheid om beperkt dividend uit te keren tegen een lager tarief. Partners mogen allebei gebruik maken van de grens van € 67.000, ook al zijn de aandelen in handen van een van de twee. Op die manier kan het dus lonen om jaarlijks dividend uit te keren. De keerzijde is wel dat vanaf 2025 het box 2-inkomen ook meetelt in de afbouw van de algemene heffingskorting. 

Ondernemers die hun bv opheffen of verkopen, of DGA’s met beleggingsvermogen in hun bv die komen te overlijden, moeten in één keer de winst opgeven in box 2. Zij zullen dan sneller worden geconfronteerd met het hoge tarief van 31%. Een goede planning bij opheffing of verkoop kan dus lonen. 

Verhoging budget investeringsaftrek

Om ondernemers ertoe aan te zetten te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen, wordt het budget voor de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) en voor de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil) met € 150 miljoen verhoogd. De exacte vormgeving ervan is nog niet opgenomen in het belastingplan en moet dus worden afgewacht. Wel wordt dit gezien als onderdeel van de lastenverlichting voor het mkb. In 2023 worden de regelingen geëvalueerd, zodat het totale budget vanaf 2024 gerichter zal worden ingezet. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2023? Via onze Belastingplan 2023 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

mr. Sebastian van Wijk RB

010 - 31 38 562

06 - 20 79 51 42