Blog

Bedrijfsoverdrager: What’s your number?

Voor veel ondernemers in een familiebedrijf is een van de belangrijkste uitdagingen het goed en veilig doorgeven van het bedrijf aan de opvolger(s). Logisch dat hieraan veel tijd en aandacht wordt besteed. Als pensioenadviseur bij Schipper ben ik regelmatig betrokken bij het traject van bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Ik houd voor de overdrager de periode ná de overdracht in het vizier. Is er dan genoeg ‘geld in kas’? Mijn standaardvraag is: ‘What’s your number?’ Met andere woorden, welk bedrag heeft u nodig om na de overdracht van te kunnen leven?

Bedrijfsoverdracht en uw pensioen

Een bedrijfsoverdracht binnen een familie is een emotionele gebeurtenis. Vader en/of moeder dragen het bedrijf over op één of meerdere van de kinderen. Met het oog op de financiële positie van de overdragers ná de overdracht, is het belangrijk om tijdig een nulmeting te doen. Daarbij beantwoorden we de vraag: Wat heeft u nodig om te kunnen gaan leven zoals u wenst? We acteren daarbij in het spanningsveld van hoeveel geld houdt u en hoeveel schenkt u. We willen voorkomen dat er te weinig (of teveel) overblijft om van rond te komen. Daarnaast willen we natuurlijk optimaal gebruikmaken van alle fiscale mogelijkheden. Een goed doordacht plan is daarom een must. Daarbij kijken we naar wat er is en naar wat de plannen zijn.

Overzicht houden

Bij een nulmeting kunnen we rekening houden met diverse scenario’s. Het doel is te komen tot een oplossing die rekening houdt met de (financiële) wensen van de overdrager, maar ook voor de bedrijfsopvolger(s) financieel en fiscaal zo gunstig mogelijk uitpakt. Om u goed voor te bereiden op de overdracht zijn een aantal zaken van belang. Wat is de waarde van uw onderneming als u over een aantal jaren stop? Is die waarde toereikend om van te leven of moet u misschien nog een aantal jaren langer doorwerken? Of is het slim om een deel te schenken aan de opvolger(s)? Hoe wilt u uw jaren van pensionering gaan doorbrengen? Wilt u een wereldreis maken, een boot kopen of u juist terugtrekken en eenvoudig gaan leven? Dat zijn zaken waarmee we tijdig rekening moeten houden.

Op tijd voorbereiden

Met tijdig bedoel ik ook écht tijdig. We moeten immers op tijd weten naar welk scenario we willen toewerken. Bovendien is een tijdige voorbereiding noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale faciliteiten.

Goed leven na uw pensionering

Natuurlijk ben ik als pensioenadviseur niet direct bij de bedrijfsoverdracht betrokken. Binnen Schipper hebben we een gespecialiseerd team dat actief is bij bedrijfsopvolging. Hierin zitten collega’s met kennis van corporate finance, estate planning, fiscale wetgeving en familiedynamiek. Als pensioenadviseur is mijn rol het inzichtelijk maken van de financiële positie van de overdrager na pensionering. Zodra dat duidelijk is, kunnen we op basis daarvan gaan handelen. We streven ernaar uw wensen en doelstellingen te verwezenlijken. Samen met mijn collega’s maak ik me hard voor een zorgeloze levensfase voor de overdrager ná de overdracht. Waarbij u kunt leven zoals u dat voor ogen had.

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over de overdracht van uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Meer weten? Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank of download de ‘Stappenplan Bedrijfsopvolging’ whitepaper voor meer kennis en inspiratie over dit thema.

Angelique Gijsen

0113 - 23 94 11

06 - 53 75 62 61