Blog

Bedrijfsopvolging: uw droom of de droom van uw kind?

Wie de droom leeft van een ander wordt over het algemeen niet gelukkig. Met die kennis moeten ouders naar mijn idee naar hun bedrijfsopvolger(s) kijken. Wiens droom is het dat het bedrijf binnen de familie een opvolger krijgt? Alleen als de opvolger daadwerkelijk wíl en, even belangrijk, het ook blijkt te kúnnen, kan een bedrijfsopvolging succesvol zijn.

Uw droom of de droom van uw kind?

In mijn werk als senior belastingadviseur en trusted advisor bij Schipper spreek ik regelmatig ondernemers in familiebedrijven. Ik druk ze keer op keer op het hart om vroegtijdig over bedrijfsopvolging na te denken en vooral ook om erover te praten. Met de accountant, belastingadviseur, maar zéker binnen de familie. Als ik kijk naar ons werk is dat enorm veranderd. Vroeger startten we dergelijke trajecten met cijfers en veel rekenwerk. Nu beginnen we met praten, zodat we vooraf alles helder voor ogen hebben.

Geschikt of niet?

Een van de onderwerpen van deze gesprekken zou moeten zijn: is mijn kind ‘geschikt als opvolger? Een lastige vraag, die veel ondernemers liever uit de weg gaan. Zoon en/of dochter werkt bijvoorbeeld al in het bedrijf en daarmee lijkt de weg klaar voor een toekomstige bedrijfsopvolging. Ik houd in die situaties ondernemers weleens een kritische spiegel voor en stel vragen als: stel dat het niet je kind is, zou je het bedrijf dan aan hem/haar toevertrouwen? Het echte, eerlijke antwoord kan hard en confronterend zijn, maar maakt gelijktijdig wel heel veel duidelijk.

Overdragen of niet?

Is daarmee de kous af? Nee natuurlijk niet. Als een kind de meest elementaire competenties mist, is bedrijfsopvolging echt niet haalbaar. In andere gevallen kan met de juiste coaching en begeleiding aan het versterken van bepaalde competenties worden gewerkt. Een competentiemeting of assessment maakt duidelijk wat nodig is. Wie hieraan voorbij gaat, laat een kind starten in een bedrijf waar de medewerkers met argusogen zullen kijken naar hoe het kind de vader of moeder opvolgt. Medewerkers weten vaak meer dan u denkt. Als zij zien dat de juiste vaardigheden ontbreken, is de kans groot dat ze vroegtijdig vertrekken. Ondernemers die zoon of dochter, met de beste bedoelingen, ter zijde blijven staan, ondermijnen zijn of haar autoriteit. Kortom, het is een slecht scenario om uw bedrijf over te dragen als uw kind niet geschikt is.

Voorspoed voor je kind

Los van de competenties die de opvolger al dan niet heeft, is het belangrijk om te bespreken of de bedrijfsopvolging wel zijn of haar nadrukkelijke wens is. Is het uw droom of de droom van uw kind? Een wezenlijke vraag! Vroeger werd hierbij niet of nauwelijks stil gestaan. Inmiddels wél, en terecht. Want, meer dan nog dan de voorspoed voor uw bedrijf, wenst u voorspoed en geluk voor uw kind.

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over de opvolging binnen uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Meer weten? Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank of download de ‘Stappenplan Bedrijfsopvolging’ whitepaper voor meer kennis en inspiratie over dit thema.