Blog

Waardebepaling: wat is een reële waarde van uw bedrijf?

Wie zijn bedrijf overdraagt aan één of meerdere van zijn kinderen krijgt vroeg of laat te maken met een waardebepaling. Wat snelle berekeningen op papier of een knipoog als bezegeling van een ‘vriendenprijsje’: het lijkt mooi, maar het is al lang niet meer reëel. De waardebepaling van een bedrijf werkt namelijk op tal van manieren door. Daarnaast is overdracht binnen de familie lang niet altijd (meer) vanzelfsprekend en is er steeds vaker sprake van overdracht aan derden. Een onderbouwde onafhankelijke waardering is daarom de standaard.

Binnen onze Corporate Finance praktijk zijn een aantal Register Valuators (RV) actief. Een Register Valuator (RV) is gespecialiseerd in de bepaling van de waarde van een onderneming. Vanuit onze dienstverlening zien we dat het inschakelen van een RV’er voor het waarderen van een (familie)bedrijf steeds vanzelfsprekender wordt, en terecht.

Waardebepaling is gecompliceerd

De waardebepaling van een bedrijf is een belangrijk en complex onderdeel binnen het proces van de bedrijfsoverdracht. Het gaat vaak om meer dan alleen een puur zakelijke transactie. Je bent namelijk niet alleen familie van elkaar, maar er spelen ook zakelijke belangen. De overdragers, veelal de ouders, verwachten een bepaalde waarde, bijvoorbeeld met het oog op hun pensioen. Een hoge(re) waardering is in hun belang, terwijl anderzijds de overname wél betaalbaar moet zijn voor de bedrijfsopvolger(s). Daarnaast speelt de Belastingdienst een belangrijke rol in het traject van overdracht. Zij houden immers scherp in de gaten of de verkoopprijs reëel is en niet als een verkapte schenking aangemerkt kan worden.

Onderbouwing als fundament voor de toekomst

Met het oog op de belangen van de verschillende partijen is een onafhankelijke, deskundige en onderbouwde waardering gewenst dan wel noodzakelijk. Immers, een te hoge waardering is niet fair ten opzichte van de opvolger(s), terwijl een te lage waardering niet alleen de overdragende ondernemer maar ook de overige familieleden mogelijk tekort doet. Voor alle betrokken partijen geldt daarom dat een onderbouwde waardering geldt als een belangrijk fundament voor de (financiële) toekomst.

Is er binnen de familie géén geschikte opvolging voorhanden, dan komen andere partijen in beeld met het oog op de overdracht van de onderneming. Ook bij een overdracht buiten de familiesfeer is een onderbouwde waardering een belangrijk vertrekpunt. In eerste instantie om de waardebepalende factoren in beeld te hebben, zodat de ondernemer kan sturen op het creëren van waarde richting een aanstaande verkoop van de onderneming. Anderzijds geldt een bedrijfswaardering als essentiële basis van een verkooptraject.

Werken met een Register Valuator heeft als voordeel dat alle betrokkenen vertrouwen kunnen hebben in de onafhankelijkheid, deskundigheid en objectiviteit waarmee de waardering van het (familie)bedrijf wordt opgesteld. Dit levert een positieve bijdrage aan de overdracht binnen de familie en zorgt bij externe overdracht voor een gedegen basis van het verkooptraject. Vanzelfsprekend wordt een waarderingsrapportage van een RV’er ook door de Belastingdienst erkend.

Eigen dynamiek van het familiebedrijf

Met het oog op de waardering van een familiebedrijf zijn er nog enkele andere aandachtspunten. Zo is het belangrijk om rekening te houden met eventuele kinderen die het bedrijf niet overnemen. Ook zij zijn betrokken: een te hoge of te lage waardering werkt uiteraard ook op hen door. Voor de bedrijfsopvolgers kan het lastig zijn om de volledige overnamesom ineens op tafel te leggen. Er kan dan gekozen worden voor een (achtergestelde) lening van de ouders aan de opvolgers, maar dat heeft consequenties. Zo blijven de ouders immers langer financieel verbonden met het bedrijf en daarmee ook in meer of mindere mate met het reilen en zeilen ervan. Al deze facetten (en nog veel meer) dienen goed besproken te worden in het overnametraject. De dynamiek in een familiebedrijf is zoveel anders, dat dit werk is voor specialisten. Bij Schipper Accountants hebben we voor vrijwel iedere stap in dit traject de juiste specialist in huis.

Heeft u een vraag? Wilt u sparren of advies over de overdracht van uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan graag voor u klaar! Meer weten? Bezoek ook onze bedrijfsopvolging kennisbank of download de ‘Stappenplan Bedrijfsopvolging’ whitepaper voor meer kennis en inspiratie over dit thema.