Blog

Wat betekenen de verkiezings­plannen voor het bedrijfsleven?

Woensdag 22 november zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De politieke partijen presenteerden de afgelopen tijd hun (uitgebreide) partijprogramma’s, met plannen voor het aanpakken van de woningnood, het verbeteren van de zorg en een eerlijker belastingstelsel. Natuurlijk komt ook het bedrijfsleven in de partijprogramma’s aan bod. Wat is de impact van de (fiscale) plannen op uw onderneming?

Disclaimer
Onderstaande punten zijn gebaseerd op de programma’s van politieke partijen en kunnen niet worden opgevat als stemadvies of mening van Schipper.

Lagere belastingdruk voor werkenden

Na alle media-aandacht over de hoge belastingdruk voor werkenden zijn de meeste partijen het erover eens dat het belastingtarief voor lage inkomens omlaag moet. De belastingheffing op hoge inkomens moet volgens VVD, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en ChristenUnie wel omhoog. Volgens de partijprogramma’s van de laatste drie partijen gaan ook middeninkomens meer belasting betalen.

Bij de jaarlijkse aangifte zorgt de hypotheekrenteaftrek voor de meeste mensen voor een teruggave. Deze tegemoetkoming gaat volgens de plannen van D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt gedeeltelijk verdwijnen. VVD en Nieuw Sociaal Contract (NSC) zijn juist voorstander van het behouden van de aftrek. SP en SGP willen de aftrek ook behouden, maar wel tot een maximum bedrag.

Hogere belastingdruk voor ondernemers

Ondernemers in de inkomstenbelasting kwamen er op Prinsjesdag slecht vanaf. In de plannen van GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt staat nog een lastenverzwaring in het vooruitzicht. Deze partijen willen de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek afschaffen. D66 wil de mkb-winstvrijstelling verlagen, maar komt ondernemers tegemoet door de zelfstandigenaftrek te verhogen.

Daar staat tegenover dat de meeste partijen voorstander zijn van het verlagen van het inkomstenbelastingtarief voor lage inkomens en winsten. Aan de andere kant moet de belastingheffing op hoge winsten volgens VVD, D66, GroenLinks-PvdA, CDA en ChristenUnie wel omhoog. In combinatie met de verlaging van de mkb-winstvrijstelling zullen ondernemers in dat geval fors meer belasting moeten gaan betalen.

Ondernemers met een eigen bv bleven bij de Prinsjesdagplannen grotendeels buiten schot. In de partijprogramma’s staan wel veranderingen voor deze groep ondernemers. D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt willen het belastingtarief op winsten (de vennootschapsbelasting) verhogen. Alleen SGP is voorstander van een verlaging van de vennootschapsbelasting voor mkb-bedrijven. Als de winst wordt uitgekeerd met een dividenduitkering, zou dit volgens D66, ChristenUnie en Volt ook zwaarder belast moeten gaan worden.

Duurzaamheid en investeren

Energie en klimaat zijn de belangrijkste thema’s in de huidige politiek. De plannen op fiscaal gebied zijn juist vrij beperkt. GroenLinks-PvdA, CDA en SGP willen de energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen verhogen. De drempel om voor EIA in aanmerking te komen, wordt hierdoor hoger. GroenLinks-PvdA en CDA willen milieuvriendelijke investeringen stimuleren en stellen daarom een verhoging van de milieu-investeringsaftrek (MIA) voor. BBB en NSC willen beide regelingen behouden, maar hebben geen plannen om duurzame investeringen fiscaal extra te stimuleren.

Opvallend is dat GroenLinks-PvdA en Volt de investeringsaftrek voor ‘normale’ investeringen af willen schaffen. Alleen CDA, SGP en SP hebben plannen om de investeringsaftrek te verhogen.

De bedrijfsopvolging blijft voorlopig bestaan

De fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat de laatste tijd steeds meer ter discussie. Toch blijft volgens de meeste partijen de mogelijkheid om vrijwel belastingvrij de onderneming over te dragen aan de volgende generatie, gewoon bestaan. Alleen GroenLinks-PvdA en Volt zijn voorstander van het volledig afschaffen van de BOR. Ook D66 is voor behoud van de BOR in de erf- en schenkbelasting, maar stelt wel een versobering voor.

Schenkingen en erfenissen zwaarder belast

Hoeveel belasting er over een schenking of erfenis is verschuldigd hangt nu onder andere af van de familierelatie. Partners en kinderen betalen nu minder belasting dan bijvoorbeeld een neef of een vriend. D66, GroenLinks-PvdA en Volt stellen een nieuw systeem voor waarbij dit onderscheid verdwijnt. Iedereen heeft daardoor bij een schenking of erfenis hetzelfde belastingtarief. De partijen zijn daarbij ook voorstander van het verhogen van de huidige tarieven. Voor partners en kinderen moet volgens D66 wel een hogere vrijstelling gelden dan voor de andere personen. ChristenUnie behoudt wel het onderscheid tussen de familiegroepen maar is wel voorstander van het invoeren van één (hoger) tarief voor elke groep.

Zoals u hierboven kunt lezen, hebben de plannen in de verkiezingsprogramma’s de nodige impact op het bedrijfsleven. Als de formatie vlot verloopt en er staat voor september een nieuw kabinet, dan worden de echte gevolgen pas zichtbaar in het Belastingplan 2025 dat op de volgende Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Uiteraard houden wij u de komende tijd hierover op de hoogte.

Foto: elkestemtelt.nl

Maarten Greijn

0115 641017