Nieuws

Belastingplan 2024: wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Op het gebied van inkomstenbelasting voor ondernemers vinden er diverse wijzigingen plaats in het Belastingplan 2024. Belastingplichtigen die ondernemen via een eenmanszaak of participeren in een maatschap, vof of cv waarin een actieve onderneming wordt uitgeoefend, worden voor hun winst belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Deze groep lijkt dit jaar het grootste kind van de rekening te worden. In dit artikel lichten we de wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting toe.

Beperking afschrijving op gebouwen in eigen gebruik

Sinds 2007 geldt een afschrijvingsbeperking op vastgoed. Afschrijving is mogelijk tot de bodemwaarde. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting gold daarbij altijd dat die bodemwaarde voor panden in eigen gebruik op 50% van de WOZ-waarde werd gesteld. En voor panden die niet in eigen gebruik waren, op 100% van de WOZ-waarde. Hoewel bv’s ook op panden die in eigen gebruik zijn sinds 2019 niet meer mogen afschrijven tot onder 100% van de WOZ-waarde, waren ondernemers hiervan nog gevrijwaard. Daarin komt met ingang van 2024 verandering: ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt de bodemwaarde voor panden in eigen gebruik gesteld op 100% van de WOZ-waarde. Als de huidige fiscale boekwaarde al lager is dan de WOZ-waarde, kan dit dus niet verder worden afgeschreven. Afschrijving hoeft echter niet te worden teruggenomen.

Verlaging mkb-winstvrijstelling

Alle ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen gebruikmaken van de mkb-winstvrijstelling. Die bedraagt al vele jaren 14%. Daarom is feitelijk 14% van de ondernemingswinst vrijgesteld, al is die aftrekpost alleen tegen het laagste box 1-tarief te vergelden. Met ingang van 2024 wordt de mkb-winstvrijstelling verlaagd tot 12,7%.

Update: op 27 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Hierbij heeft de Kamer besloten om de verlaging van de mkb-winstvrijstelling gedeeltelijk terug te draaien. De vrijstelling wordt nu 13,31%.

Continuering verlaging zelfstandigenaftrek

De al eerder besloten afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt ongewijzigd voortgezet. Dat betekent dat de zelfstandigenaftrek met ingang van 2024 nog slechts € 3.750 bedraagt. De komende jaren worden deze verder afgebouwd met € 1.280 per jaar totdat deze in 2027 nog slechts € 900 bedraagt.

Aftrek woon-werk en zakelijke kilometers

Ondernemers die met een privévervoermiddel reizen voor hun onderneming, kunnen een aftrekpost van 21 cent per kilometer opvoeren voor woon-werkverkeer en zakelijke kilometers. Dit bedrag zou per 2024 worden verhoogd tot 22 cent, maar wordt verhoogd tot 23 cent per kilometer.

Verlaging energie-investeringsaftrek

Voor de investering in sommige energiezuinige bedrijfsmiddelen mag onder voorwaarden een aftrekpost in de vorm van de energie-investeringsaftrek (EIA) worden genoten. De voorwaarde is onder andere dat de investering tijdig, binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting, wordt gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De EIA bedraagt een vast percentage van het investeringsbedrag (dat soms is afgetopt). Dit percentage bedraagt nog 45,5% en daalt in 2024 naar 40%. Het advies is dan ook om dergelijke investeringen nog dit jaar te doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gepresenteerde plannen in het Belastingplan 2024? Via onze Belastingplan 2024 kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen of wilt u advies over wat de nieuwe belastingplannen voor u betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team van adviseurs staat graag voor u klaar met professionele ondersteuning en persoonlijk advies.

Nadia van Herwijnen RB

+31 (0)10 - 48 00 155